Case: Valtion ICT-menojen tilannekuva

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtion ICT:stä on aiemmin kerätty tietoa muutaman vuoden välein virastoille lähetetyllä kyselytutkimuksella. Tämä on ollut hidasta ja hallinnollisesti raskasta. Valtiokonttorin analysointipalvelu on tehnyt yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa valtion ICT-menojen yhteistä tilannekuvaa ratkaisemaan osaa kyselytutkimukseen liittyvistä ongelmista.

Tavoitteena on, että tilannekuvaa voitaisiin hyödyntää valtion tietohallinnon ohjauksessa. Yhteistä tilannekuvaa voidaan käyttää esimerkiksi ICT-menorakenteen ja sen kehittymisen arviointiin, seurantakohdemallin toimivuuden arviointiin ICT-menojen seurannassa, täydentämään Hankesalkun antamaa näkymää sekä vähentämään taloustietojen erillistä kysymistä virastoilta.

Mitä tehtiin?

Kokosimme valtion ICT-menoja koskevia tietoja Netrasta (-2016) ja Kiekusta (2017-). Valtion ICT:tä koskevat menotiedot rajattiin liikekirjanpidontilien perusteella. Tietoja jouduttiin käsittelemään huomattavasti ennen niiden visualisointia. Tähän käytettiin tilastollista R-ohjelmistoa. Lopuksi tiedot koottiin visuaaliseksi raportiksi Power BI:lla.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Tehty raportti on ensimmäinen versio yhteisestä tilannekuvasta. Raportti koostaa yhteen tiedot molemmista lähdejärjestelmistä. Interaktiivisten ominaisuuksien vuoksi käyttäjä kykenee itse porautumaan tarkemmin dataan ja etsimään tietoa omien tutkimusongelmiensa tueksi.

Raportissa on vielä kehitettävää. Eri tietolähteiden tietojen yhtenäisyyttä tulee kehittää ja edistää. Raportille on tuotu paljon tietoja tietopohjan keräämiseksi, mutta varsinaisia mittareita ICT-menojen kehityksen ja vaikuttavuuden seurantaan ei ole luotu. Tietoja tulisi priorisoida ja tiivistää erilaisiksi mittareiksi, jotta tilannekuvaa voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Tilannekuvan yhteinen kehittäminen valtiovarainministeriön kanssa jatkuu ja aiemmin mainittujen kehityskohteiden lisäksi raportille on tarkoitus tuoda uusia tietosisältöjä.

 

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri