Case: Osaamiskartoituksen Power BI -visualisointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Helsingin hallinto-oikeus kartoittaa henkilöstönsä osaamista eri pääasia- ja asiaryhmissä. Osaamiskartoitusta käytetään hyväksi uusien tiimien muodostamisessa.
  • Osaamiskartoitus toteutetaan Webropol-kyselyn avulla, josta toteutetaan alkuun pilottiversio.
  • Tavoitteena on visualisoida pilottikyselyn tulokset Power BI:llä tiimien muodostamisen avuksi ja havainnollistamaan, kuinka Power BI tällaiseen soveltuu.

Mitä tehtiin?

  • Webropol-pilottikyselyn tulokset visualisoitiin interaktiiviseksi Power BI -raportiksi.
  • Raportissa voi tarkastella minkä tasoista osaamista missäkin pääasia- tai asiaryhmässä on.
  • Lisäksi osaamista pääasia- ja asiaryhmissä voi vertailla nimen, ikäryhmän tai koulutusasteen perusteella.

Mitä seuraavaksi?

Tarkoituksena on, että Helsingin hallinto-oikeus pystyy jatkossa päivittämään itse kyselyn tulokset valmiiseen raporttipohjaan.

Toimeksiannon palaute

Pihla Pitkänen, Helsingin hallinto-oikeus:

”Helsingin hallinto-oikeus halusi kartoittaa kansliahenkilöstönsä asiaryhmäkohtaista osaamista henkilöstösuunnittelun tueksi. Osaamiskartoituksen avulla selvitettiin lainkäyttösihteerien osaamisen tasoa eri asiaryhmissä sekä muissa työtehtävissä tarvittavissa taidoissa. Valtiokonttorin kanssa tehty analyysi mahdollistaa tarvittavien resurssien ja osaamisen varmistamisen henkilöstössä, jolloin pystymme esimerkiksi eläkkeelle siirtymisten myötä siirtämään tietotaitoa kokeneemmilta ja osaavammilta työntekijöiltä nuoremmille sekä reagoimaan mahdollisiin koulutustarpeisiin ajoissa. Visuaalinen analyysi pyytämillämme erilaisilla suodattimilla mahdollistaa osaamisen tarkastelun useista eri näkökulmista sekä osaamiskartoituksen täyttäneiden osaamisen kehittymisen seurannan työuran aikana.”

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?
Ota meihin yhteyttä:

  • analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri