Case: Valtiokonttorin toimintamenojen ennustaminen 2019

Tavoite

Virastojen toimintamenojen ja -tulojen ennustaminen on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi. Usein arviot ovat optimistisia ja budjetti toteutuu ylijäämäisenä. Tavoitteenamme oli tarjota vaihtoehtoinen ennuste toimintamenoista ja -tuloista vuoden 2019 osalta. Ennusteen oli tarkoitus toimia tukena Valtiokonttorin toimintamenoarvion laadinnassa.

Mitä tehtiin?

Kokosimme Valtiokonttorin toimialoittain menojen ja tulojen kuukausittaisia toteumia Kiekusta. Sovitimme aineistoon erilaisia tilastollisia malleja ja vertailimme niiden tuottamia ennustevirheitä testijaksolla. Valitsimme vuoden 2019 ennusteen tekoon ARIMA-mallin, sillä sen ennustevirhe oli pienin testijaksolla.

Ratkaisu

Tilastolliseen malliin ja toteutuneisiin arvoihin perustuva ennuste oli alle alustavan toimintamenoarvion, mikä oli oletettavaa. Ennuste oli linjassa alustavan toimintamenoarvion kanssa, kun otettiin huomioon muutamia vuoden 2019 poikkeavia menoeriä.

Parhaimmillaan yksinkertaiset aikasarjamallit tarjoavat tukea budjetointiin. On kuitenkin huomattava, että pelkästään menojen toteutuneisiin arvoihin perustuva malli ei kykene ennustamaan suurten investointi- ja organisaatiorakennepäätösten vaikutuksia viraston menoihin. Tämä kyseenalaistaa ennustemallin hyödyllisyyden.

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?
Ota meihin yhteyttä:

  • analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri