Hankintatoimen kehittäminen – Case STUK

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Haluttiin vahvistaa hankintatoimen ohjausta sekä selventää hankintatoimen vastuita.
 • Haluttiin kehittää yksittäisten hankintojen prosessia. Tavoitteena prosessin nopeuttaminen sekä substanssihenkilöiden hankinnan toteuttamiseen liittyvän työajan vähentäminen.
 • Hankintoihin liittyvän osaamisen kasvattaminen koko organisaatiossa.

  Ari Keinänen, STUK

  ”Saamamme tuki vastasi juuri meidän tarpeisiimme, ja hankintatoimemme otti sen myötä ison harppauksen eteenpäin. Nyt vastuut ovat selvät, hankintatoimen suunnitelmallisuus on parantunut, ja meillä on takataskussa paljon ideoita sen kehittämiseen entistä paremmaksi.” Ari Keinänen, Säteilyturvakeskuksen talouspäällikkö

Mitä tehtiin?

 • Käynnistetiin Hanselin kanssa kehityshanke STUKin hankintatoimen kehittämiseksi
 • Laadittiin hankintatoimen nykytila-analyysi tekemällä haastatteluja sekä hyödyntämällä jo tehtyjä hankintatoimen kartoituksia
 • Laadittiin hankinnoista toimintayksikkötasoinen spend-analyysi. Näin saatiin muodostettua kokonaiskuva STUKin hankinnoista hankintakategorioittain toimintayksikkötasolla
 • Laadittiin ehdotus hankintatoimen organisoimiseksi

Tulokset

 • Laadittiin nykytila-analyysin perusteella STUKin uusi hankintatoimen ohjaus- ja organisointimalli sekä jaettiin hankinnat neljään kategoriaan
 • Jalkautettiin uusi ohjaus- ja organisointimalli STUKissa.
 • Yksittäisten hankintojen prosessit ovat tehostuneet
 • Hanselin kehityspäällikkö osallistui uuden ohjaus- ja organisointimallin jalkautukseen sekä prosessien kehitykseen noin 3 päivää viikossa 6 kuukauden ajan

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri