Tuottavuuden jatkuva ennakointi – Case: Maanmittauslaitos

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Maanmittauslaitos halusi seurata tuottavuuden kehitystä pitkin vuotta. Aiemmin kokonaistuottavuutta oli tarkasteltu kerran vuodessa. ​
  • Haluttiin myös tarkempaa analyysia siitä, miten suoritteiden ja työmäärien kehitys vaikuttaa tuottavuuteen.
Arto Mikkola, Maanmittauslaitos

”Ajantasainen tuottavuuden raportointi tukee strategista johtamista. Muutoksiin voidaan reagoida nopeammin.”
Arto Mikkola, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

Mitä tehtiin?

Ennakoiva tuottavuusanalyysi​

  • Yhdistettiin Palkeiden ja Maanmittauslaitoksen aineistoja (työtunnit, kirjanpitoaineistot, suoritteet ja kustannukset)​
  • Valittiin tarkasteluun juoksevan 12 kk aikajänne, jotta toimintojen kuukausisyklin vaikutus tasaantui​
  • Laskettiin tuottavuuteen vaikuttaville tekijöille ennusteet​
  • Laskettiin kuukausitasolla tuottavuus Tilastokeskuksen laskentatapaa soveltaen

Tulokset

  • Luotiin työkalu tuottavuuden jatkuvaan ennustamiseen. ​
  • Analyysityökalun avulla voidaanmuodostaa trendi toimintokohtaiselle tuottavuuden kehitykselle

Mitä seuraavaksi

  • Seurataan kuinka hyvin analysointimalli toimii käytännössä: kuinka hyvin ennuste toteutuu? Onko mallia tarve kehittää?​
  • Tuloksia hyödynnetään strategisessa johtamisessa, kun tehdään toimintokohtaisia päätöksiä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri