Vesitalous- ja ympäristölupien kysynnän ennakointi – case Aluehallintovirastot

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Tarve mallintaa ennakoiden lupapalvelun tuottoja, kustannuksia ja kysyntää
  • Lupatyyppitasoa tarkempaa kustannustietoa ei ollut käytettävissä, joten myös tarkempi tieto kustannusvastaavuudesta puuttui
  • Tavoitteena parantaa toiminnan suunnittelun mahdollisuuksia sekä löytää syitä tavoiteltua heikompaa kustannusvastaavuuteen
Markku Pennanen, Aluehallintovirasto

”Seuraavaksi olisimme kiinnostuneita suoritteiden hinnoittelun simuloinnista toimialoittain.”
Markku Pennanen, ylitarkastaja, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut

Mitä tehtiin?

  • Yhdistettiin myyntilaskutuksen tuottotiedot sekä työtuntimäärät asianhallintajärjestelmästä saatuun aineistoon koskien mm. hakemusten käsittelyaikoja.
  • Mallinnettiin tuottoja ja kustannuksia ennakoiden vuosi eteenpäin. Kustannuksissa työntuntimäärät jaettiin käsittelyaikojen mukaisissa suhteissa toimialoille ja päästiin näin toimialakohtaisiin kustannusvastaavuuksiin.
  • Haettiin toimintaympäristön tilaa kuvaavista tekijöistä selittäjiä kysynnän (hakemusmäärän) vaihtelulle.

Tulokset

  • Tarkastellulla aikavälille ajoittunut hakemusruuhkan purku vaikeutti hieman ennakointia, mutta ennakoinnin perusteella kustannusvastaavuus olisi lupatyyppitasolla samaa tasoa tai hieman parempi kuin aiemmin, toimialatasolla vaihtelu suurta
  • Havaittiin Tilastokeskuksen laskemalla teollisuuden uusien tilausten indeksillä olevan ennakointivoimaa suurimpien hankkeiden vireilletuloon.

Mitä seuraavaksi?

  • Toimialakohtaisten kustannusvastaavuuksien arviointimallin kehittäminen
  • Työtunnin ja päätöksen keskimääräisen tuoton arviointi/ennustemallin kehittäminen.

HämeenSanomien juttu kaivostoimialan investoinneista

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri