Vastuullisuus on sote-alan valvontaa läpileikkaava teema

Vastuullisuusraportin laadinta loi minulle velvollisuuden, mutta myös mahdollisuuden, tarkastella virastomme toimintaa vastuullisuussilmälasien läpi ja samalla oppia uutta kollegoitteni tehtävistä, kirjoittaa Valviran erityisasiantuntija Satu Räsänen. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ensimmäinen vastuullisuusraportti saatiin valmiiksi heinäkuun alussa kesälomien korvilla. Raportin laadinta toi minulle tilaisuuden tarkastella toimintaamme vastuullisuuden näkökulmasta. Koin myös hyödylliseksi lukea ajatuksella läpi YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman – teemahan koskettaa meitä jokaista arkipäivässämmekin.

Valvira on sitoutunut vastuullisuuteen ja vastuullisuus näkyy meidän sote-alan lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävissämme monin eri tavoin. Vastuullisuutta ei voi, eikä tarvitse, erottaa omaksi kokonaisuudeksi, vaan se on osa valvonnan arkea. Agenda 2030 -toimintaohjelmasta oli helppo löytää vastuullisuudellemme omat lokerot.

Raportin laadinnassa oli itselleni parasta mahdollisuus tutustua uusiin asiantuntijoihin sekä heidän tehtäviinsä, niin täällä omassa virastossa kuin muuallakin valtionhallinnossa. Oli myös hieno huomata, miten omalla hallinnonalalla sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ottanut asian omakseen. STM on koonnut syksyn aikana vastuullisuusasiantuntijat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan vastuullisuusteeman tulevaisuudesta sote-alan valvonnassa.

Kehitämme vaikutusten mittaamista ja raportoinnin visuaalisuutta

Kun vastuullisuusraportti on juuri julkaistu ja liitetty osaksi muuta valtionhallinnon raportointia, olisi hyvä pysähtyä ja miettiä vastuullisuusteemaa laajemmin. Tosiasia kuitenkin on, että uuden raportin aihiot pitää synnyttää piakkoin. Uuden raportin laadintaan ryhdytään yhtä kokemusta rikkaampina, vahingoista viisastuneena, mutta edelleen työhön vahvasti sitoutuneena.

Vastuullisuusraportti on luonteeltaan sellainen, että se ei ole koskaan valmis. Valviran ensimmäinen raportti kaipaa kehittämistä sisällön osalta erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamisessa. Lisäksi raportin visuaalista ilmettä kehitetään jatkossa luettavuuden helpottamiseksi. Olisi hienoa, jos voisi todeta, että seuraavaan raporttiin kaikki ensimmäisen raportin valuviat on korjattu. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on enemmänkin jatkuvasta kehittämisestä, jossa raportin sisältö ja muoto muokkaantuvat viraston omien sekä sidosryhmien tarpeiden mukaisesti.

Suunnittelun asiakirjoja laadittaessa syntyy usein aiheellinen huoli, että asiakirja jää vain asiakirjaksi, jota loppujen lopuksi ei syystä tai toisesta riittävällä tavalla pystytä käytännössä hyödyntämään. Jatkossa Valviran vastuullisuusraportointi tulee olemaan systemaattinen osa viraston muuta toiminnan suunnittelua. Valvira sopii yhdessä STM:n kanssa vuosittaiset tulostavoitteet. Osana näitä tulosneuvotteluja asetetaan myös viraston sisäiset vastuullisuustavoitteet ja niiden saavuttamisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä.

 

Kirjoitus on osa Vastuullisuus näkyväksi -blogisarjaa, joka tarkastelee valtionhallinnon vastuullisuusraportointia erilaisista näkökulmista ja antaa äänen eri toimijoille.  

Kirjoittaja

Satu Räsänen

Erityisasiantuntija, Valvira

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *