Valtion virastot ovat vastuullisuusmatkallaan eri vaiheissa, mutta yhteiseen suuntaan

Kun vastuullisuus tunnistetaan osaksi strategiaa, tulosohjausta ja toiminnan ydintä, onnistumisen edellytykset viraston vastuullisuusmatkalle on luotu.

Yhteiskuntavastuu, vastuullisuus, ympäristövastuu, taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus, kestävä kehitys, kiertotalous…vastuullisuudella on monta eri teemaa, näkökulmaa ja termiäkin, jotka elävät sitä mukaa kun vastuullisuustekeminen kehittyy. Valtiolla vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, mutta silti se on vain harvojen virastojen perustehtävissä sanoitettuna. Nyt onkin aika tehdä vastuullisuutta näkyvämmäksi.

Yhtenäistä vastuullisuusraportointia ja kunnianhimon tason pohdintaa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 ohjaa tunnistamaan ja kytkemään toiminnan vastuullisuutta. Valtiolla pyritään yhtenäistämään vastuullisuusraportointia YK:n tavoitteiden kautta, jotta virastojen vastuullisuustyötä voitaisiin vertailla yli virasto- ja hallinnonalarajojen. Tämä on ehdottomasti kaivattu ja tarvittu linjaus – yhteiseen suuntaan ja hyvään tulee kaikkien virastojen pyrkiä. Kukaan ei ole saari vastuullisuudessakaan.

Vastuullisuusraportoinnin kehittämisen lisäksi monessa virastossa pohditaan parhaillaan, mikä on kunnianhimon taso vastuullisuuden suhteen – kuvattaisiinko paremmin organisaation vaikutuksia yhteiskuntaan, vai pyrittäisiinkö mahdollisesti myös toimimaan eri tavalla kuin ennen. Varmasti muuallakin kuin meillä mietitään, että kun valtion toimijoiden työ jo lähtökohtaisesti edistää yhteistä hyvää, niin mikä on vastuullisuuden kehittämisen lisäarvo. Tämä selviää usein omalla kohdalla sitten, kun vastuullisuusmatkan aloittaa, ja selkenee sitä mukaa mitä pidemmälle pääsee.

Maanmittauslaitoksessa luodaan ensimmäistä vastuullisuusohjelmaa

Meillä vastuullisuus on osa strategiaa, ja kehitämme parhaillaan ensimmäistä vastuullisuusohjelmaamme. Vastuullisuusmatkalla olemme olleet jo joitakin vuosia, sillä ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistiin vuonna 2014. Strateginen vastuullisuus vaatii kuitenkin aitoa yhteistä tahtotilaa ja organisaation läpileikkaavaa resursointia vastuullisuuden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ketä kiinnostaa viraston vastuullisuus on kysymys, johon vastaan joka viikko – ja vastaan, että kaikkia. Se kiinnostaa omia nykyisiä ja tulevia työntekijöitä, se kiinnostaa omia ja muiden toimijoiden johtajia ja päättäjiä, yrityskumppaneita, mediaa, järjestöjä, yhteistyökumppaneita sekä kansalaisia. Toisia kiinnostaa toki enemmän ja toisia vähemmän, mutta joka tapauksessa vastuullisuutta ei voi jättää sanoittamatta ja kehittämättä. Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallinen rooli ja vastuullinen toiminta yhteiskunnan vakauden vaalijana on erityisen merkittävä.

Maanmittauslaitoksen vastuullisuustyö ja sen kehittäminen on herättänyt kiinnostusta, ja saan usein tiedusteluita aiheen tiimoilta. Vastuullisuustyötä oli tehty jo vuosien ajan viestintävetoisesti vastuullisuusraportoinnin myötä ennen kuin liityin joukkoihin kesäkuussa. Myös eettinen koodisto eli compliance-työ oli jo käynnistynyt: Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -sisältökokonaisuus valmistui joulukuussa 2020. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista oli jo tunnistettu ne osa-alueet, joihin Maanmittauslaitos voi toiminnallaan vaikuttaa. Lisäksi organisaatiota läpivalaistessa toiminnasta löytyy hurja määrä vastuullisuustekoja ja kulttuurista aitoa hyvän tekemisen halua.

Tärkeä tehtäväni onkin osata tehdä näkyväksi kaikki se hyvä, jota meillä jo nyt tehdään. Samanaikaisesti haluan auttaa organisaatiotamme löytämään ne asiat, jotka voisimme tehdä vielä paremmin.

Toivotan aiheen ympärillä pohtiville ja työstäville tahtoa, halua ja sinnikkyyttä omalla vastuullisuusmatkallaan!

Kirjoittaja

Maija Ilvonen

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Maanmittauslaitos

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *