Hyppää sisältöön

VALOA-työkirja / 2. Arvioi

Mikä on valmentavan ja oppivan työkulttuurimme tilanne? Käytä VALOA-arviointityökalua.

Arvioikaa seuraavaksi valmentavan ja oppivan työkulttuurin tilannettanne työyhteisön arviointityökalun avulla. Tämän työkalun tarkoituksena on, että saatte yhteisen näkemyksen valmentavan ja oppivan työkulttuurin toteutumisesta päivittäisessä työssänne ja siitä, mihin teidän kannattaa keskittyä työkulttuurin kehittämiseksi.

Arvioikaa asioita moniäänisesti viimeaikaisen toimintanne pohjalta. Voitte tarkastella asioita tiettyyn ajanjaksoon liittyen, esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta, jos arviointi tuntuu muutoin haastavalta.

Pyrkikää tekemään jo itse arviointi valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden mukaisesti: kysykää toisiltanne, kuunnelkaa toistenne näkemyksiä, menkää pintaa syvemmälle.

Ajankäyttöarvio: 1-2 tuntia

Halutessanne voitte syventää tulosta esihenkilön ja työntekijän itsearvioinneilla.

Alla olevia linkkejä klikkaamalla pääsette käynnistämään arvioinnin.

VALOA-arviointityökalut

VALOA-työkirjan vaiheet - Tilannekuvasta kohti kokeiluja