Työpaja: Kädenjäljen mittaaminen

Kun oman ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan kannalta tärkeimmät Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet on tunnistettu, miten löytää oikeat mittarit oman toiminnan kädenjäljelle? Mitä mittaamisessa tulisi huomioida? Miten päästä teoriasta käytäntöön?

Näihin ja moniin muihin vastuullisuusraportoinnin ajankohtaisiin kysymyksiin saat vastauksia huhtikuussa 2021 järjestettävissä Vastuullisuus näkyväksi -työpajoissa. Työpajat ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen työpajaan. Työpajaan voi osallistua, vaikka keskeisimpien 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistamistyö olisi vielä kesken.

Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia keskittymään vastuullisuusraportoinnissaan siihen, millaisen kädenjäljen kukin virasto tai laitos jättää yhteiskunnalliseen ja ekologiseen ympäristöönsä. Kädenjälkeä on tarkoitus tarkastella YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Vastuullisuusraportissa keskitytään kertomaan siitä, miten omalla toiminnalla voidaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Jotta raportoinnin näkökulma ei kallistuisi liikaa viherpesun suuntaan, on yhtä tärkeää tunnistaa, mikä omassa toiminnassa saattaa estää jonkin kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä ja etsiä ratkaisuja tällaisten esteiden purkamiseen.

Työpajat huhtikuussa

Ilmoittautuminen päättyy 5 arkipäivää ennen tapahtumaa.

Ohjelma

  • Avauspuheenvuoro: Terhi Koipijärvi, Metsähallitus
  • Vastuullisuustyö valtiolla: missä mennään?
  • Ennakkotehtävän läpikäynti
  • Raportointi ja mittaaminen – mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
  • Työpajatehtävä: Raportointi ja mittaaminen – miten me sen teemme?
  • Yhteenveto

 

Vastuullisuuden eri osa-alueet painottuvat eri tavoilla

Jokaisen ministeriön, viraston ja laitoksen ei tarvitse raportoida kaikesta, mitä koko Agenda2030-toimintaohjelman eli YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen edistämiseksi tehdään. Jokaisella toimijalla on oma erityisosaamisalueensa, joka muodostuu lakisääteisten tehtävien pohjalta. Vastuullisuusraporteissa on olennaista kuvata, miten organisaation toiminta kytkeytyy Agenda2030-ohjelman strategisiin vaikuttavuustavoitteisiin.

Valtiokonttori julkaisi marraskuussa 2020 ohjeen vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta. Ohjeessa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia opastetaan, kuinka tunnistaa oman toimintansa kannalta merkityksellisimmät 3-5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Raportointi tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden seurantaa

Vastuullisuusraportin laatimisen alkumetreillä on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten raportti tuotteena ja palveluna viestii vuorovaikutuksesta organisaation ja sidosryhmien välillä. Mitkä asiat kiinnostavat organisaation tärkeimpiä sidosryhmiä? Keiden luottamus täytyy ansaita?

Vastuullisuus näkyväksi -webinaarissa kurkistetaan hankkeen etenemiseen ja esitykseen on nostettu vastuullisuusraportoinnin käynnistämisen kannalta kolme tärkeää osa-aluetta. Miten vastuullisuusraportoinnin ohjetta tulisi soveltaa? Miksi mukaan kannattaa lähteä jo nyt, eikä vasta ensi vuonna?

Lisätietoja:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi