Kuva syttyvästä lampusta

Tietojohtamisen verkostojen tapaaminen keväällä 2022

Tietojohtamisen verkostot tapasivat 2021 kahdesti, kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä. Molemmista tilaisuuksista on tehty Valtiolla.fi -sivustolle blogikooste (kevät ja syksy) sekä syksyn alustukset taltioitiin.

Keväällä 2022 on kolmannen tapaamisen vuoro 1.6 klo 8.30-10.00. Tällä kertaa järjestämässä ovat yhteistyössä Valtiokonttori, Valtionavustusten kehittämisen hanke, Tietojohtamisen verkosto sekä Data- ja analytiikkaosaajien verkosto. Pääsemme tilaisuudessa tutustumaan valtionavustushankkeessa kehitettyihin työkaluihin vaikutusketjuun sekä ilmiö- ja verkostokarttaan tietojohtamisen näkökulmasta.

Työkalut on tehty helpottamaan

  • toiminnan päämäärien ja tavoitteiden sekä osallisten parempaa tunnistamista.
  • ilmiöiden tarkempaa analysointia sekä niihin liittyvän tietoympäristön hahmottamista
  • välittömien ja välillisten vaikutusten, tulosten, tuotosten, toiminnan ja resurssien  parempaa hahmottamista.
  • eri osa-alueiden mittareiden asettamista ja siten
  • kokonaiskuvan luomista koko vaikutusketjun tietojohtamiseen.

Työkalut on tarkoitettu osallistavasti käytettäväksi osana esimerkiksi palvelumuotoilua tai tuloksellisuusdialogia tai esimerkiksi toiminnan suunnittelua ja tiedolla johtamista.

Työkaluja esittelevät ja harjoittelua fasilitoivat VA-hankkeen puolesta Vesa Hack (Digia Oy), Marja Harjumaa (Salivirta NHG Oy), Antti Seppänen (Valtiokonttori) ja Mikko Lehtonen (Valtiovarainministeriö).

Alustava ohjelma:

8.30 Aloitus
8.40 Ilmiö- ja verkostokartta -työkalun esittely
8.50 Harjoitellaan ja tutustutaan
9.15 Vaikutusketju -työkalun esittely
9.25 Harjoitellaan
9.45 Yhteinen keskustelu työkaluista
10.20 Perustiedot VA-hankkeesta

Tilaisuuden materiaaleja:
Tilaisuuden diat
Miro -pohja

Blogitekstejä teemasta (sisältää linkit työkaluihin): 
Työkaluja systeemiseen kehittämiseen
Ota käyttöön uusia työvälineitä ilmiölähtöisyyden, yhteistyön ja vaikuttavuuden edistämiseen

eOppiva verkkokurssi:
Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa

Va-hankkeen sivuja:
Valtionavustushankkeen kotisivut
Työkalut hankkeen sivuilla
Sanaston julkaistu versio (uusi on tulossa vielä kesällä)

VA-logo