Kehittäjävalmennus käynnistyy jälleen

Toimitko johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana valtiolla? Lähde mukaan kehittäjävalmennukseen ja rakenna itsellesi kehittäjäidentiteetti!

Uusi työ rakentuu entistä enemmän yhteisen ajattelun, jatkuvan oppimisen ja uudistumiskyvyn varaan. Kaipaatko sinäkin taitoja, joilla luotsata työtänne eteenpäin? Pitäisikö rakentaa siltaa yli organisaatiorajojen ja tarkastella asioita suurempien systeemien perspektiivistä ja kehittää ilmiölähtöisesti? Pilotoimme 2020 kehittäjävalmennusta uudella konseptilla ja jatkamme konseptia hivenen hiottuna myös vuonna 2021.

Kehittäjävalmennuksen tavoitteena on lisätä kehittämisosaamista ja poikkihallinnollisuutta ja -hierarkisuutta valtiohallinnossa. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusia valmiuksia kehittäjänä toimimiseen, syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamista sekä liittyä kehittäjäverkostoihin ja tehdä yhteistyötä yli monenlaisten rajojen.

Punaisena lankana ovat uuden työn maailma, verkostoituminen, dialogisuus ja kokeilevuus.

Kyse on kokonaisuudesta, joka koostuu läsnä- ja virtuaalitapaamisista, e-Oppivan moduuleista ja pienryhmissä tapahtuvasta ryhmäsparrauksesta. Lisäksi täytät oppimispäiväkirjaa ja toteutat kehittämistehtävän ja/tai kokeilun omassa virastossasi tai yhdessä toisten virastojen kehittäjien kanssa. Oppimisalustana on Howspace.

Prosessi kestää kokonaisuudessaan vajaan vuoden ja koostuu viidestä kaikille yhteisestä osiosta, kahdesta vapaavalintaisesta teemakokonaisuudesta (1–3 päivää) sekä vähintään kahdesta eOppivan kurssista, joista saat listan aloitusinternaattiin mennessä. Kutsut myös mukaan sparraajaksesi jonkun kokeneen kehittäjän esim. Kaikun tai Työ2.0-verkostoista.

Matkalle lähdetään 13.–14.4.2021 internaatissa pääkaupunkiseudulla. Tämä tapa aloittaa yhteistä koulutuskokonaisuutta on vuosien varrella osoittautunut sen verran hedelmälliseksi, että varaamme oikeuden siirtää toteutusta koronan kokoontumisia ja matkustusta edelleen rajoittaessa.

Muihin yhteisiin osuuksiin kuuluvat seuraavat:

  • Dialogi 11. ja 25.5.2021
  • Fasilitointi 14.9.2021
  • Uusi työ ja jatkuva oppiminen 14.10.2021
  • Valtiohallinto ja AI
  • Loppureflektio 10.2.2022

Valinnaisia moduuleja ovat

  • Ennakointi
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Ilmiölähtöisyys
  • Systeemi- ja kompleksisuusajattelu kehittämisessä
  • Tietojohtaminen

Nämä toteutetaan pääosin syksyllä 2021, ja aikataulu selviää koulutuksen alkuun mennessä. Vuoden kuluessa voidaan myös toteuttaa työpajoja muistakin aihealueista, jotka voi sisällyttää valinnaisiin osuuksiin. Näistä informoimme myöhemmin.

Valtiokonttori vastaa pakollisten osuuksien kustannuksista lukuunottamatta internaatin kokouspakettia ja yöpymistä (mikä edesauttaa verkostoitumista ja on siten sangen suositeltavaa) ja muita mahdollisia matka- ja majoituskuluja.

Haku on käynnissä

Mukaan otetaan enintään 26 esimiestä tai kehittämisasiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut toimimaan kehittäjinä ja osallistumaan myös eri kehittäjäverkostojen toimintaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja yliorganisaatioiden tapahtuvan kehittämisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Lisätietoja antavat Liisa Virolainen (0295 50 2652) ja Tuija Hytönen (0295 50 2222), etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi tai kaiku at valtiokonttori.fi.