Sujuvat hankinnat -työpajassa kuultiin toimivista markkinoista, innovatiivisista hankinnoista ja hankinnoilla työllistämisestä

Kevään viimeisessä Sujuvat hankinnat -työpajassa paneuduttiin jälleen hankintatoimen kuulumisiin. Työpaja käynnistyi kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa tukevan TOIMI-projektin ensimmäisen vaiheen läpikäynnillä. Kevään aikana projektissa on tuettu ministeriöiden toimintasuunnitelmien laadintaa siinä, miten asettaa hankinnoille strategialähtöisiä tavoitteita. Työ jatkuu syksyllä projektin toisella vaiheella, jossa tuetaan kirjanpitoyksiköiden suunnittelutyötä.

Työpajassa tutustuttiin myös Handi-palvelun kehittämisen tiekarttaan muun muassa työn alla olevien kehittämiskohteiden ja asiakasodotusten näkökulmista. Kyselyin ja keskusteluin kartoitetuissa asiakasodotuksissa on noussut esiin erityisesti toiveet käyttäjälähtöisyydestä, tiedolla johtamisen tuesta, tiedon oikeellisuuden varmistamisesta sekä automaation kehittämisestä. Keskeinen teema syksyn työlle on tilaamisen käyttäjäkokemuksen parantaminen ja Handin kautta tehtävän tilaamisen lisääminen. Syksyllä aloitetaan myös jo kauan odotetun sopimushallinnan ratkaisun määrittelytyö. Reaaliaikatalouden tavoitteen edistäminen luo vaateita esimerkiksi sähköisten hankintasanomien osalta, jotka puolestaan lisäävät hankintaprosessien automaatio- ja kontrollointimahdollisuuksia.

Seuraavana kuultiin kansallisen hankintastrategian tavoitteiden toimeenpanoa tukevan Toimivat hankinnat -teemaryhmän toiminnasta ja askelmerkeistä. Ensimmäisen vaiheen tehtäviin kuuluu meneillään oleva selvitys julkisia hankintoja koskevien valitusten pitkistä käsittelyajoista. Jatkossa ryhmä pyrkii muun muassa edistämään hankintojen jakamista osiin sekä vahvistamaan vastuullisuuden huomioimista yhteishankintojen yhteydessä.

Hankinta-Suomen teemaryhmistä esiteltiin myös Innovaatiot-ryhmä, jonka tarkoitus on lisätä innovatiivisia hankintoja, kehittää palveluja, luoda kasvua ja mahdollistaa referenssimarkkinoiden kehittymistä. Teemaryhmän toiminnassa on vahvasti mukana Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO. Kevään aikana ryhmä on kokoontunut tunnistamaan toiminnan tarpeita ja todennut erityisesti osaamisen kehittämisen tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Tavoitteena on hankintojen toteuttaminen kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti, ja ratkaisujen löytäminen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Työpajan lopussa paneuduttiin vielä hankinnoilla työllistämisen vauhdittamisohjelmaan. Hankkeen ydintehtävä on lisätä hankinnoilla työllistämistä koko maassa ja levittää työllistämisen toimintamallia mahdollisimman laajalle julkisen hankintatoimen alueella. Konkreettinen työllistämistavoite on 3000 työllistettyä henkilöä. Vauhditus toteuttaa erityisesti kansallisen julkisten hankintojen strategian sosiaalisen kestävyyden edistämisen tahtotilaa.

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *