SOTE-palveluverkoston optimointi – Case: Hangon kaupunki

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Case-esimerkissä halutaan tuoda näkyväksi ajantasaisen paikkatiedon hyödynnettävyys sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun työkaluna. Esimerkkinä toimii Hangon kaupunki, jossa tehtiin esimerkinomainen lähestymistapa tietojen analysointiin.
 • Haluttiin selvittää, miten Hangon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat palvelupisteet olisi optimaalisinta sijoittaa.
 • Tavoitteena on käyttäjien kannalta mahdollisimman helposti saavutettava palveluverkosto.
 • Tavoitteena on palveluntuottajien kannalta optimaalinen ja tehokas palveluverkko, jossa jokaisen palvelupisteen käyttöaste on tasapainossa tarjonnan kanssa.

Mitä tehtiin?

 • Hangon kaupungin osoiteaineisto päivitettiin uuden osoitetietojärjestelmän tietomallin mukaiseksi, jolloin sen yhdistäminen muuhun ajantasaiseen paikkatietoon, kuten rakennuksiin ja tiestöön, helpottui.
 • Kuvattiin Hangon nykyinen palveluverkko sekä määriteltiin kysyntäpisteet.
 • Palvelupisteiden saavutettavuus määriteltiin matkana (kilometrejä) sekä matka-aikana.
 • Palveluverkkoanalyysi tehtiin vaihtoehdoilla, joissa kuhinkin palvelupisteeseen on maksimissaan viiden minuutin ajoaika. Analyysiin valittiin vaihtoehtoina kaksi, neljä tai kymmenen palvelupistettä.

Tulokset?

 • Analyysi mahdollistaa helposti visualisoitavan, tietoon perustuvan päätöksenteon koskien palvelupisteiden saavutettavuutta.
 • Palvelupisteiden tulevaa kysyntää on mahdollista ennakoida, kun analyysiin otetaan mukaan esimerkiksi kaavoitus- ja rakennuslupatietoja sekä väestöennusteita ja terveyteen liittyviä tilastotietoja.

Mitä seuraavaksi?

 • Tässä esitetty case Hangon kaupunki on yksi esimerkki siitä, miten paikkatietoja hyödyntämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta ja tehokkuutta voidaan lisätä.
 • Case on esimerkki käyttötapausdemoista, joilla esitetään niitä hyötyjä, joita paikkatietojen tehokäyttö yhteiskunnassa – myös päätöksenteossa – tuo.
 • Paikkatietoalusta -hanke tulee yhtenäistämään julkisenhallinnon, valtion, kuntien ja maakuntien, paikkatiedot ja tuo ne yhdestä pisteestä käsin kaikkien saataville, jolloin tässä esitetyn kaltaisia analyyseja voidaan käyttää päätöksenteon tukena kaikissa muissa Suomen kunnissa.

Tutustu:

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri