Sairaan lapsen hoitopalvelulla helpotusta perheen arkeen

Merivoimissa on pyritty vastaamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviin haasteisiin tarjoamalla aluspalveluksen työntekijöille sairaan lapsen hoitopalvelua.

Sairaan lapsen hoitopalvelu on Merivoimissa käyttöön otettu toimintamalli, joka pyrkii tukemaan aluspalveluksessa työskentelevää henkilöstöä tarjoamalla heille hoitoapua alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttua äkillisesti. Lain mukaan työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, ja sairaan lapsen hoitopalvelun tarkoituksena on korvata töistä poisjääminen työnantajan kustantamalla lastenhoitajalla. Haasteita on asettanut maantieteellisesti hajanaisesti sijoittunut henkilöstö, mutta palveluntarjoajaksi valikoitunut Kotipalvelu Mehiläinen on pystynyt vastaamaan tähän tarpeeseen mainiosti sen laajan toimialueensa vuoksi.

Tasa-arvoisempaa perhearkea

Kokeilu otettiin käyttöön vuoden 2019 keväällä, ja mallia sovellettiin kahteen laivueeseen. Tällä hetkellä palvelu on käytössä ainoastaan merellä työskentelevällä henkilöstöllä. Etenkin yksityisellä sektorilla sairaan lapsen hoitopalvelu on monessa organisaatiossa käytössä, mutta puolustusvoimissa kokeilu on uusi.

–  Malli toimii niin, että lapsen sairastuessa ulkoiselta palveluntarjoajalta voi tilata lastenhoitajan kotiin. Palvelu on toiminut hyvin ja lastenhoitajan voi saada päivystysnumerosta jopa hyvin lyhyellä varoitusajalla, hankkeesta vastaava Venla Kuitunen kertoo.

Työ ja perhe-elämän vaivattomampi yhteensovittaminen on ollut tärkeä tavoite hankkeen takana. Epätavallisten työolosuhteiden puolesta merellä työskentelevän vanhemman voi olla haastavaa päästä kotiin hoitamaan lasta. Tämän johdosta perhe-elämän kuormitus voi helposti kasaantua toiselle vanhemmalle. Hankkeen avulla pyritään edistämään tasa-arvoa vanhempien kesken niin, ettei toinen vanhempi joudu jatkuvasti jäämään töistä pois.

Sairaan lapsen hoitopalvelu on henkilöstölle maksuton ja palvelun käyttäminen on vapaaehtoista. Vaikka kulut ovat työnantajan vastuulla, on palvelu kuitenkin työnantajalle kustannusneutraali, sillä tilapäisen hoitovapaan aiheuttamat kustannukset laskevat. Palveluntarjoajalle maksetut kulut menisivät vaihtoehtoisesti muihin kustannuksiin, kuten sijaisten palkkaamiseen, sillä toiminta aluksilla on turvattava. Palvelusta ei myöskään koidu ongelmia aikatauluihin, mikä jo itsessään tuo säästöä.

Hoitopalvelu on ollut henkilöstölle käytettävissä vuoden ajan ja se on otettu työntekijöiden puolesta lämpimästi vastaan. Vastaukset tyytyväisyyskyselyyn ovat olleet yhdenmukaisia ja varsin positiivisia. Mallin on myös todettu lisäävän työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Henkilöstö on kokenut palvelun eräänlaisena kädenojennuksena työnantajalta työntekijöilleen.

– Työntekijät kokevat, että heistä ollaan kiinnostuttu ja perheen ja arjen yhteensovittamiseen halutaan tarjota tukea työn ajallisen haastavuuden vuoksi, Kuitunen kertoo.

Mallista hyötyy myös työnantaja

Sen lisäksi että kokeilulla on suora helpotus perheen arkeen, malli tuo myös etuja työnantajalle: se tukee ydintoimintojen toteutumista, sillä palvelun vuoksi työn tekemisen edellytyksiin ei synny yhtä paljon häiriöitä. Palvelu turvaa perustoimintojen sujuvan toteutumisen nimenomaan turvallisuuskriittisillä aloilla, mikä on työnantajan näkökulmasta oleellista.

– Hanke on tukenut organisaatiotamme niin, että johtaminen onnistuu nyt helpommin. Lisäksi uskomme, että tällä voi olla vaikutus henkilöstön vahvempaan työhön sitoutumiseen, kertoo Kuitunen.

Hankkeen tulevaisuuden näkymät ovat kaikin puolin positiivisia. Koska kokeilun tarjoama tuki on koettu toimivaksi niin työnantajan kuin työntekijöidenkin näkökulmasta, palvelu laajennettiin koskemaan koko aluspalvelusta vuoden 2020 toukokuussa. Kokeilu päättyy saman vuoden lopussa, jonka jälkeen tarkastellaan mahdollisuutta vakiinnuttaa palvelu Rannikkolaivastoon.


Hanke asetettiin ehdolle Kaiku-palkinnon saajaksi. Kaikki 11 ehdokasta esitellään Valtiolla.fi-sivustolla ennen voittajan valintaa. Kaiku-palkinto julkaistaan 20.toukokuuta kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa