Hyppää sisältöön
Virtuaalinen virkamies hoitaa rutiinitehtävät

Työn muuttuessa tarve paikkariippumattomalle henkilöstöhallinnolle kasvaa.  Sisäministeriön henkilöstöhallinnossa aika- ja paikkariippumatonta toimintaa on kehitetty sähköistämällä henkilöstöhallinnon prosesseja. Sisäministeriön tavoitteena oli luoda paperiton henkilöstöhallinto, jonka prosesseja voitaisiin hoitaa mistä ja milloin..

Yhteistyöllä tehokkuutta virkakoiratoimintaan

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella on toteutettu virkakoiraprojekti, jonka tarkoituksena oli kerätä käytännön kokemuksia ryhmänä toimimisesta sekä lisätä alueellista vankiloiden välistä liikkuvuutta. Toiminnalla pyrittiin lisäämään koirien näkyvyyttä päivittäistoiminnassa sekä tehostamaan huumekoirien toimintaa koko..

Viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla sujuvampi arki

Tärkeimmät osaamisen kohteet tulevaisuuden työelämässä liittyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoihin, digitaalisuuden luovaan hyödyntämiseen sekä valmentavaan johtamiseen. Myös henkilökohtaisen osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys jatkuvasti nopealla tahdilla muuttuvassa maailmassa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston..

Digitaalinen oppiminen mahdollistaa jatkuvan kehityksen

Nopeasti muuttuva maailma vaatii kokoaikaista osaamisen päivittämistä. Elinikäisen oppimisen haasteisiin on syntynyt vastaamaan eOppiva, joka tuo digitaalisen oppimisen osaksi valtionhallinnon työntekijöiden arkea. Uuden digitaalisen oppimisen kehittäminen lähti liikkeelle Sipilän hallituksen..

Sairaan lapsen hoitopalvelulla helpotusta perheen arkeen

Merivoimissa on pyritty vastaamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviin haasteisiin tarjoamalla aluspalveluksen työntekijöille sairaan lapsen hoitopalvelua. Sairaan lapsen hoitopalvelu on Merivoimissa käyttöön otettu toimintamalli, joka pyrkii tukemaan aluspalveluksessa työskentelevää henkilöstöä..

Henkilöstön osallistamisella uusia työnteon tapoja

Poliisin toimintaympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena, minkä vuoksi Itä-Suomen poliisilaitoksella koettiin tärkeäksi kehittää henkilöstön muutosvalmiuksia sekä toimivampia tapoja tehdä työtä. Hajasijoitetusta organisaatiosta johtuvia erilaisia toimintakulttuureita haluttiin myös yhdistää kehittämiskokeilun avulla…