Digitaalinen oppiminen mahdollistaa jatkuvan kehityksen

Nopeasti muuttuva maailma vaatii kokoaikaista osaamisen päivittämistä. Elinikäisen oppimisen haasteisiin on syntynyt vastaamaan eOppiva, joka tuo digitaalisen oppimisen osaksi valtionhallinnon työntekijöiden arkea.

Uuden digitaalisen oppimisen kehittäminen lähti liikkeelle Sipilän hallituksen digikärkihankkeesta, mutta se on nyt juurtunut osaksi budjettitalouden piiriä. Digitaalinen oppimisalusta eOppiva on tuonut mukanaan uudenlaisia oppimisen muotoja sekä mahdollisuuden oman osaamisen kokoaikaiselle päivittämiselle.

Oppiminen on luonnollinen osa työtä.

– Tilanteet, joissa tarve uudelle tiedolle syntyy, tulevat usein työpäivien lomassa. Siksi on tärkeää, että digitaalisen oppimisalustan kautta tieto on saatavilla silloin, kun sille on eniten tarvetta, eOppivan parissa kaksi vuotta työskennellyt johtava asiantuntija Saara Saarinen kertoo.

Lyhyesti kuvailtuna eOppiva onkin paikka, jossa valtionhallinnon henkilöstö voi oppia silloin kuin itse haluaa ja valita koulutuksia, jotka ovat oman työn kannalta hyödyllisiä

Kuinka eOppiva toimii?

Nykyaikainen oppiminen on entistä enemmän joustavaa ja kokoaikaista. Enää ei ilmoittauduta esimerkiksi kerran vuodessa koulutukseen, joka on vuoden ainoa oppimistapahtuma, vaan oppiminen tuodaan osaksi työtä. Tarve tiedolle syntyy limittäin ja lomittain sitä mukaan, kun työtehtävät etenevät.

eOppiva.fi on kaikille avoin sivusto, josta löytyy satoja koulutuksia valtionhallinnon henkilöstölle. Suurin osa koulutuksista on kirjautumisen takana; kirjautuessa palveluun, koulutus avautuu Moodle-oppimisympäristössä, jossa on helppo seurata oman oppimisen edistymistä. 

Yksi koulutus kestää noin puoli tuntia, riippuen omasta oppimistahdista. Digitaalinen oppiminen korostaa oppijalähtöisyyttä, joten koulutuksiin voi osallistua juuri sellaisella tavalla, kuin kokee itse parhaaksi. Koulutuksiin on myös helppo palata jälkikäteen.

Uusia koulutuksia tuotetaan joka vuosi useita kymmeniä eri valtionhallintoon liittyvistä teemoista. eOppivan toimituskunta päättää aiheet, joista koulutuksia tehdään. 

Palvelumuotoilu kehityksen apuna

Jotta eOppiva mahdollistaisi parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen, pohjautuu eOppivan tuotantoprosessi ja työskentelytapa palvelumuotoiluun. Palvelumuotoilun suunnitteluprosesseissa kerätään asiakastoiveita käyttäjiltä ja oppijoilta, ja suunnitellaan palvelut vastaamaan näihin tarpeisiin. Jokaisen koulutuksen jälkeen käyttäjien on mahdollista jättää palautetta, jota eOppivan tiimi analysoi jatkuvasti. 

Käyttäjien kokemukset ja toiveet eroavat suuresti esimerkiksi asiantuntijoiden ennakko-oletuksista, joten niiden oppijaymmärryksen käyttäminen suunnittelun pohjana on erityisen tärkeää, Saarinen kertoo.

Oppijalähtöinen suunnittelu on ollut tärkeää eOppivan kehittämisessä. Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntäminen on tehnyt koulutusprosesseista selkeitä ja mielekkäitä oppijoille.

Digitaalinen oppiminen vaatii käyttäjiltä innostuneisuutta ja itseohjautuvuutta tarttua koulutuksiin. Hyvin suunnitellut koulutukset ja sisällöt innostavat oppijoita suorittamaan koulutuksia.

Valtionhallinnon henkilöstölle suunnattujen koulutusten lisäksi eOppivan nettisivuilta löytyy kaikille avoimia koulutuksia, jotka eivät vaadi kirjautumista. Koulutusten lisäksi eOppiva tuottaa myös muun muassa podcasteja ja blogikirjoituksia.

Vuorovaikutus tukee itsenäistä oppimista

Vaikka eOppivan koulutuksia suoritetaan pääasiassa itsenäisesti, kannattaa digitaalista oppimista on kuitenkin syventää vuorovaikutuksen kautta.

Digitaalinen oppiminen ei yksistään ole kruununjalokivi, eikä se poista tarvetta vuorovaikutukselle koulutuksen yhteydessä. Opitut asiat syvenevät ja saavat uusia ulottuvuuksia kollegoiden kanssa jutellessa.

Voidaankin ajatella eOppivan toimivan ikään kuin johdantona, jota seuraa joku syventämisen muoto, Saarinen kuvailee.

Saarinen rohkaiseekin työyhteisöjä tarttumaan koulutuksiin myös yhdessä. Jokainen voi osaltaan tehdä koulutuksen verkossa, jonka jälkeen sitä voidaan purkaa ja syventää yhdessä. Näin ollen uuden oppimisesta tulee myös yhteisöllinen kokemus ja organisaation erityistarpeet asian ympärillä saadaan puhuttua auki.

Toiveiden mukaiset koulutukset

Digioppimisen muotoja on monenlaisia, ja myös eOppiva kehittää koulutustarjontaa koko ajan monipuolisemmaksi ja moniulotteisemmaksi. Perinteisten verkkokurssien ohelle on mahdollista tuottaa uudenlaisia oppimismuotoja muun muassa pelillistämisen sekä animaatioiden avulla. Uudenlaiset tavat kuitenkin vaativat huomattavasti enemmän resursseja.

Monipuolinen koulutustarjonta käyttäjäpalautteen pohjalta on eOppiva-tiimille tärkeää. Jo nyt palautteesta ja kävijämäärien kasvusta voidaan päätellä eOppivalle olleen kysyntää. Palveluun on tällä hetkellä rekisteröitynyt yli puolet valtionhallinnon työntekijöistä; touokuun alussa reilut 37 000.

Palvelua on toivottu laajennettavan, muun muassa kunnat ja kaupungit ovat toivoneet saavansa palvelun käyttöönsä.


Myös eOppiva asetettiin ehdolle Kaiku-palkinnon saajaksi. Kaikki 11 ehdokasta esitellään Valtiolla.fi-sivustolla ennen voittajan valintaa. Kaiku-palkinto julkaistaan 20.toukokuuta kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa