Julkishallintoa koskeva tieto yhdestä paikasta

Julkishallinnon tiedon avoimuus on tärkeä asia. Uusi tutkihallintoa.fi-sivusto on kehitetty vastaamaan sekä virkamiesten että kansalaisten tiedontarpeeseen. Sivustolta sekä julkishallinnon työntekijät että kansalaiset voivat löytää nyt laajasti tietoa julkishallinnosta yhdestä paikasta. 

Sivuston kehittäminen lähti liikkeelle ajatuksesta tuoda tietoa saataville sellaisessa muodossa, että sitä on helppo ymmärtää myös muiden kuin julkishallinnon asiantuntijoiden. Sivustolle onkin tuotu ymmärrettävään muotoon tietoa valtion ja kuntien hallinnosta. Tiedot ovat peräisin Valtiokonttorilta, joka on jo aikaisemmin tarjonnut valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoa julkisesti saataville. Uusi sivusto kuitenkin laajentaa sisältöjä muun muassa tuomalla myös kuntia koskevaa tietoa saataville.

– Sivustoa voivat käyttää virkamiehet, jotka tarvitsevat tietoja työssään, mutta uuden sivun tarkoituksena on myös houkutella kansalaisia tutustumaan julkishallintoon. Verorahoilla pyöritettävään hallintoon pääsee sivuston kautta kurkistamaan. Sivustolta näkee esimerkiksi, mihin varoja käytetään ja mistä niitä kertyy, kertoo Anna Sirenius Valtiokonttorista.

Uudenlainen tapa jakaa tietoa

Uuden verkkosivun kehittäminen on sujunut Sireniuksen mukaan hyvin. Sivuston kehittämistä on sujuvoittanut muun muassa se, että valtaosa tiedoista, joita sivustolla käytetään, on ollut Valtiokonttorin hallussa jo ennen sivuston perustamista. Uuden sivuston kehittämiseen on käytetty sekä Valtiokonttorin omia resursseja että ulkopuolisten palveluntuottajien apua. Lisäksi sivuston kehittämisessä on käytetty asiakkaiden näkemyksiä ja tarpeita.

– Sivustoa kehittämässä olleita tahoja on vienyt eteenpäin innostuneisuus sekä kiinnostus projektia kohtaan.

Tiedon avoimuus on tärkeä asia, joka tavalla tai toisella koskettaa jokaista, Sirenius kertoo.

Sivustolta löytyy kuntien osalta muun muassa taloustietoa sekä uudenlainen kuntien tilanneseuranta. Kuntien tilanneseuranta kokoaa yhteen tietoa esimerkiksi kuntien väestörakenteesta. Tilanneseurantaa on tarkoitus laajentaa jatkossa kattavammaksi.

Valtion osalta sivustolle on kerätty taloustietojen lisäksi tietoa sekä valtion henkilöstöstä että tuloksellisuudesta. Valtion tulosohjattujen virastojen tavoitteita sekä niiden toteutumista on helppo seurata sivuston kautta. 

Julkishallintoa koskeva tieto on nyt saatavilla helpommin ja selkeämmin, raportit pyritään tuottamaan sivustolle verrattain selkeässä muodossa, vaikka asiasisällöt olisivatkin paikoin monimutkaisia. Tiedon laaja ja seikkaperäinen kokoaminen yhteen paikkaan on kerännyt kiitosta.

Rakentava palaute auttaa kehittämisessä

Uuden nettisivun toimivuus vaatii jatkuvaa kehittämistä. Sivuston käyttäjiltä saatu palaute auttaa kehittämään ongelmakohtia ja parantamaan sivuston toimintaa. 

– Sivusto on saanut kritiikkiä siitä, että se on ajoittain hidas ja raporttien lataamiseen menee kauan. Palautteen ansiosta asia on voitu tunnistaa nopeasti, ja sivustolle on tehty muutoksia, joilla myös suuremmat tiedostot avautuvat nopeammin, Sirenius kertoo.

Sirenius toivookin myös jatkossa rakentavaa palautetta, jonka pohjalta sivuston toimintaa voidaan kehittää laadukkaammaksi. Nettisivujen tulee voida vastata paremmin käyttäjiensä tarpeisiin, joten jatkuva kehittäminen on ensisijaisen tärkeää.

Työ sivuston eteen jatkuu edelleen. Sivustolle tehtiin juuri rakenneuudistus, jossa sisältöä pilkottiin useammalle alasivulle. Rakenneuudistuksen on tarkoitus helpottaa tiedon löytämistä, selkeyttää sivuston toimintaa sekä ennen kaikkea nopeuttaa palvelua.

Jatkossa sivuston tietomäärä tulee kasvamaan muun muassa uuden kuntatalouden tietopalvelun mennessä tuotantoon. Uusien kuntatietojen sekä raporttien kerääminen verkkosivustolle vaatii selkeän alustan, jotta käyttäjien on helppo löytää tietomassasta etsimänsä.

Tutustu palveluun: Tutkihallintoa.fi >

Kirjoittaja

Amanda Laukkanen

Opiskelija, Helsingin yliopisto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *