Nyt vietetään Euroopan kestävän kehityksen viikkoa

Meneillään olevaan teemaviikkoon voi osallistua monin tavoin. Tutustu ajankohtaisiin ministeriöiden tekoihin ja tempauksiin – ja lue myös, millaista yhteistyötä kestävässä kehityksessä tehdään eri toimijoiden kanssa säännöllisesti teemaviikon ulkopuolella!

​​Tänä vuonna Euroopan kestävän kehityksen viikkoa vietetään 20.-26.9. Viikon yhteydessä järjestetään monenlaisia kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, viestintätempauksia ja muita aktiviteetteja ympäri Eurooppaa. Kestävä kehitys – lyhyesti keke – on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteinen asia ja tämä näkyy tapahtumissa, joihin voit tutustua teemaviikon verkkosivuilla.  ​

Myös ministeriöt osallistuvat kestävän kehityksen viikkoon eri tavoin. ​Valtioneuvoston kansliassa toimiva kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriön nimittämä valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat yhdessä Motivan kanssa vuoden parhaita kestävää kehitystä edistäviä sitoumuksia ja green deal -sopimuksia. Oikeusministeriössä kokoonnutaan kestävän kehityksen aamukahveille. Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat bloggaavat kekestä ministeriön verkkosivuilla.​

​Yksi oivallinen tapa noteerata teemaviikko on myös suunnata suorittamaan kaikille avoin Kestävän kehityksen osaajaksi -koulutus eOppivassa!

​Miten kestävä kehitys näkyy sinun arjessasi? Kerro uutisen kommenteissa, miten työpaikkasi osallistuu teemaviikkoon, miten asia näkyy yhteisessä työssänne tai millaisia keke-tekoja olet tehnyt hiljattain!

Ministeriöiden koordinaatioverkostossa jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä​​​

Viikolla kokoontui myös ministeriöiden kestävän kehityksen koordinaatioverkosto. Verkosto kokoontuu noin kerran kuussa käsittelemään ja koordinoimaan Suomen kansallista kestävän kehityksen työtä.

Verkoston jäsenet toimivat oman hallinnonalansa kestävän kehityksen vastuu- ja yhdyshenkilöinä koordinoiden ja yhteensovittaen hallinnonalansa näkemyksiä kansalliseen kestävän kehityksen suunnitelmaan ja työhön. Verkostossa myös jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä erilaisista ajankohtaisista aiheista.

Tämän viikon kokouksessa keskusteltiin muun muassa meneillään olevasta Suomen kestävän kehityksen Agenda2030 -toimeenpanon määräaikaisarvioinnista, tekoälyn etiikasta ja vihreän siirtymän integroinnista osaksi ammatillista koulutusta.

Kestävän kehityksen toimikunta kokoaa yhteen yhteiskunnalliset vaikuttajat​​​

Ensi viikolla keke-viikon jälkimainingeissa kokoontuu myös Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Toimikunta on vuodesta 1993 toiminut foorumi, joka tuo yhteen laajan joukon yhteiskunnallisia vaikuttajia vauhdittamaan ja seuraamaan globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kansallista toimeenpanoa.

Pääministeri Sanna Marin on toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajina toimivat ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja valtiovarainministeri Annika Saarikko. Toimikunnassa ovat edustettuina muun muassa eduskunnan valiokunnat, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Saamelaiskäräjät, ministeriöt, kunnat ja alueet sekä elinkeinoelämän, ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan ja tiedemaailman toimijat.

Toimikunta hyväksyi keväällä uuden strategian, jonka tavoitteena on rakentaa yhteisvoimin luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi vuoteen 2030 mennessä. Parhaillaan työskennellään strategian jalkauttamiseksi yhteisestä tahtotilasta käytännön toiminnaksi.

Euroopan kestävän kehityksen viikko on Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network, ESDN) vuosittainen aloite, jonka tavoitteena on tuoda koko Eurooppa yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tänä vuonna juhlaviikkoa vietetään 20.-26. syyskuuta. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä globaalisti vuosina 2016–2030.

Juttu on alun perin julkaistu ministeriöiden Kampus-intrasivuilla 22.9.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *