Monipaikkaisen työntekemisen edellytykset luodaan yhteistyöllä

Tunnistamme varmaan jokainen, että työelämä on yhteiskunnallisesti murroksessa, jonka keskeisiä ajureita ovat muun muassa globalisaatio, digitalisaatio ja väestökehitys. Koronapandemian mukanaan tuoma laaja etätyöskentely on osin pakottanut meidät ottamaan nopeutettuja digiloikkia, kun työprosesseja ja yhteydenpitoa on pitänyt digitalisoida monipaikkaisuuteen sopivaksi. Valtavia harppauksia on otettu myös asenne- ja ajattelupuolella, kun muutoksesta on tullut jokseenkin pysyvä olotila. Valtiohallinnossa on käynnistetty useita merkittäviä uudistuksia, joilla halutaan synnyttää entistä paremmin yhteen toimivia palvelukokonaisuuksia. Monipaikkaisella työntekemisellä on kiinteä linkki niin alueelliseen läsnäoloon kuin toimitila- ja palveluverkkouudistukseenkin, joissa kaikissa on tavoitteena tehdä yhä enemmän yhteistyötä palvelutuotannossa ja toimitilojen käytössä.

Myös monipaikkaisen työntekemisen tapoja on syytä kehittää yhdessä, toisiltamme oppien, kokeillen sekä myös tulevaa ennakoiden. Toimiva työntekemisen toimintamalli huomioi sekä organisaation erityispiirteet, että työn luonteen ja sovittaa niitä yhteen työyhteisöiden ja yksilöiden tarpeiden kanssa. Yhtä yhteistä työntekemisen toimintamallia koko valtiohallinnolle ei siis ole järkevää yrittää luoda vaan kyse on prosessista, jossa edetään ketterästi kokeillen ja parhaita käytäntöjä hyödyntäen.

Teematilaisuuksissa mahdollisuus inspiroitua, keskustella ja oppia naapurilta

Valtiovarainministeriössä näimme tarpeelliseksi virittää keskustelua monipaikkaisen työntekemisen edistämisestä, kun valtiohallinnon mopa-linjausten hyväksymisestäkin tulee kuluneeksi kohta vuosi. Päätimme lähteä toteuttamaan muutaman mopa-teematilaisuuden sarjaa, joissa keskeisenä elementtinä olisi mahdollistaa myös virastojen välistä vuorovaikutusta ja vertaisoppimista, koska valtiohallinnon organisaatiot ovat keskenään hyvin eri kehitysvaiheessa monipaikkaisen työskentelyn suhteen. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen haluttiin ehdottomasti mukaan valtionhallinnon konsernitoimijat, joissa kehitetään konkreettisesti palveluja, jotta kaikilla valtiolla työtä tekevillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä työtään ihmiskeskeisesti ja monipaikkaisesti.

Tilaisuuksien rakenne noudattelee joka perjantaiaamupäivä samaa runkoa, klo 8-9 inspiroidutaan webinaariosion ajankohtaisista esityksistä ja klo 9-11 syvennytään teemaan yhdessä visioiden, ratkaisukeskeisesti toisiamme sparraten ja samalla toisiltamme oppien.

Yhteistyössä on voimaa!

Ilmiölähtöinen asioiden valmistelu vaatii yhteistyötä ja monipaikkainen työnteko tästä oivallinen esimerkki, se koskee meitä kaikkia. Saatamme tarkastella ilmiötä substanssityömme kautta vähän eri näkökulmista, eikä kukaan ole kaikkien alojen asiantuntija. Yksi tarkastelee monipaikkaisuutta etäjohtamisen kautta, toinen toimitilatehokkuuden näkökulmasta, kolmas asiakaspalvelun silmin ja neljäs työhyvinvointi- tai tietoturvalasit silmillä. Kaikilla on kuitenkin suunnilleen sama päämäärä, saada asiat toimimaan!

Yhteistyötä voi tehdä aina enemmän, mutta Mopa-ilmiön edistämisessä meillä on hyviä esimerkkejä yhteissuunnittelusta. Tammikuussa julkaistiin eOppivan verkkokurssi Hybridityö valtiolla, joka valmistui ennätysajassa koska laatimisessa oli mukana laaja kirjo henkilöitä eri ministeriöistä, virastoista sekä konsernitoimijoista. Myös edellä kuvattua teematilaisuuksien sarjaa on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Valtiovarainministeriön, HAUSin, Valtorin, Senaatin ja Valtiokonttorin kanssa. Konsernipalveluntuottajat olivat jo aiemmin työstäneet yhteisiä palveluaihioita, joista muodostuikin teemat maaliskuun tilaisuuksiin. Teematilaisuuksien suunnittelun yhteydessä tulimme puolivahingossa synnyttäneeksi myös epävirallisen konsernitoimijoiden Mopa-verkoston, jonka kautta yhteisten asioiden tunnistaminen ja edistäminen helpottuvat.

Tervetuloa Mopa-tilaisuuksiin inspiroitumaan, visioimaan, keskustelemaan ja oppimaan toisiltamme!

Klikkaamalla alla olevista linkeistä näet tapahtumakohtaisesti tarkemman sisällön ja pääset myös ilmoittautumaan mukaan juuri Sinulle sopiviin osioihin!

Pe 18.3.2022: Muutoksen iso kuva – työelämä on murroksessa yhteiskunnallisesti, mitä se meille mahdollistaa tai toisaalta meiltä edellyttää? >>
– Klo 8-9: Hertta Vuorenmaa (Aalto), Mikko Dufva (Sitra)
– Klo 9-11: Visioidaan työn tulevaisuutta ja miten muutokseen tulisi suhtautua? Keskustellaan case-esimerkin innoittamana siitä, minkälaista virastorajat ylittävää yhteistyötä meillä voitaisi tehdä?

Tilaisuuden tarkemmat tiedot:  Hybridityö on monipaikkaisuutta, osa 1: Muutoksen iso kuva 18.3. – Valtiolla.fi

Pe 25.3.2022, klo 8-11: Tulevaisuuden työ ja työnteon mahdollistaminen hybridisti – toimistoseinätkin muuttuvat, mutta isoin muutos tapahtuu asenteissa >>
– Klo 8-9: Miten työntekemisen monipaikkaisuus etenee valtiohallinnossa ja miten sitä tuetaan?
– Klo 9-11: Konkreettista kokemusten vaihtoa hybridityön teemasta case-esimerkin innoittamana, organisaation mindset-muutoksen edellytykset?

Tilaisuuden tarkemmat tiedot: Hybridityö on monipaikkaisuutta, osa 2: Tulevaisuuden työ ja työnteon mahdollistaminen hybridisti 25.3

Pe 1.4.2022, klo 8-11: Hajautetut virtuaalitiimit toimintamallina – hajautettu tiimityö eri näkökulmista ja niitä tukevat työkalut >>
– Klo 8-9 Virtuaalitiimien onnistumisen avaimet, kolme virastopuheenvuoroa eri teemoihin liittyen
– Klo 9-11 Virtuaalitiimien käytännöt, työkalut ja toimintatava, case-esimerkki monipaikkaisten tiimien tukemisesta

Tilaisuuden tarkemmat tiedot: Hybridityö on monipaikkaisuutta, osa 3: Hajautetut virtuaalitiimit toimintamallina 1.4.

Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia ja ne on suunnattu kaikille valtiohallinnon työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita monipaikkaisen työntekemisen ilmiöstä. Erityisesti kutsumme inspiroitumaan ja keskustelemaan virastojohtoa, työelämäkehittäjiä, hr-asiantuntijoita ja esihenkilöitä, jotka ovat usein muutosten liikkeelle saattajia.

Heikki Korhonen, VM

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *