Milla Aaltonen taistelee tiedolla vihaa vastaan

“Viharikokset ovat syrjinnän äärimmäisin muoto”, toteaa Milla Aaltonen avatessaan työnsä tarkoitusperää.

Oikeusministeriön Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa hankepäällikkönä toimiva Aaltonen on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden puolesta. Järjestösektorilta hän päätyi oikeusministeriöön kaksi vuotta sitten Against hate -hankkeen myötä, johon nykyinen hankekin pohjautuu.

Vihapuheen näkyvyys on Aaltosen mukaan lisääntynyt ennen kaikkea sosiaalisen median kanavien myötä. Lisäksi se on saanut uusia muotoja.

”Esimerkiksi niin kutsuttu maalittaminen eli ammattilaisiin, kuten poliiseihin, tuomareihin ja journalisteihin, kohdistuva järjestelmällinen häirintä on lisääntynyt huomattavasti. Periaatteessa ihan mikä tahansa ammattiryhmä saattaa kohdata kyseenomaista häirintää nykypäivänä”, Aaltonen selvittää.

Tiedolla vihaa vastaan jatkaa vihapuheen vastaista työtä

Nykyisen hankkeen tavoitteena onkin viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen muun muassa viharikosraportoinnin, tiedonkeruun ja paikallistason yhteistyön kehittämisen kautta.

Joulukuussa 2019 käynnistetty Tiedolla vihaa vastaan -hanke on jatkoa Against hate -hankkeessa havaittujen ongelmakohtien työstämiseen. Koko projektin taustalla on kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden antamat suositukset toimista, joita Suomen pitäisi tehdä vihapuheen ehkäisemiseksi. 

Uusina yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa sisäministeriö, poliisiammattikorkeakoulu ja Anti-Racist Forum, jotka osallistuvat viharikosraportoinnin kehittämiseen. Hankkeessa pyritään ennen kaikkea tehostamaan kansalaisjärjestöjen viharikosseurantaa. Kun Against hate -hankkeessa keskityttiin laajaan kampanjointiin suurten yleisöjen saavuttamiseksi, harjoitetaan uudessa hankkeessa kohdennetumpaa viestintää keskittymällä enemmän yksittäisiin teemoihin ja kohderyhmiin. 

”Koska viharikosten raportointi on ollut uhrien kohdalla heikkoa, olemme tarkastelleet sitä, mille ryhmille raportointi on ollut erityisen haastavaa. Kohderyhmiksi ovat valikoituneet vammaiset henkilöt sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat, joita olemme lähteneet kouluttamaan”, Aaltonen avaa.

Hankepäällikön monipuoliset vastuualueet

Milla Aaltosella on hankepäällikkönä hankkeen vetovastuu. Lisäksi hän vastaa oikeusministeriön osalta hanketoimien toteutumisesta. Aaltosen tehtäviin kuuluu muun muassa yhteydenpito hankekumppaneihin ja Euroopan komissioon sekä koulutusten ja vihapuheen indikaattoreiden kehittäminen. Tällä hetkellä suunnitteilla on esimerkiksi puolueiden kouluttaminen vihapuheen tunnistamisen avuksi.

”Päättäjillä on poliittisessa keskustelussa kaksi roolia: toisaalta he toimivat arvojohtajina ja näyttävät esimerkkiä puheillaan, mutta samalla heihin itseensä kohdistuu järjestelmällistä häirintää.”

Päättäjillä on poliittisessa keskustelussa kaksi roolia: toisaalta he toimivat arvojohtajina ja näyttävät esimerkkiä puheillaan, mutta samalla heihin itseensä kohdistuu järjestelmällistä häirintää.

 

Yhteistyöllä vihaa vastaan

Aaltoselle hanke on opettanut ennen kaikkea eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisestä. Hanketyö antaa mahdollisuuden olla aidosti yhteisen projektin äärellä ja mukana onkin hyvin erilaisia kumppaneita ja toimijoita pienistä kansalaisjärjestöistä ministeriöihin. Yhteistyökumppaneita on löytynyt jopa Irlannista ja Kroatiasta asti, mikä on laajentanut hankkeen kontekstia ja haastekerrointa esimerkiksi viestinnän osalta. Vihapuhetta ennaltaehkäistään kuitenkin parhaiten organisaatioiden välisellä yhteistyöllä.

”Viranomaisten on huolehdittava omassa organisaatiossaan vihapuheen ehkäisemisestä. Samoin sosiaalisen median alustoilla on vastuu valvoa niiden sääntöjen noudattamista. Mediakasvatusta ylipäätänsä tulisi lisätä”, Aaltonen sanoo painokkaasti. 

Kaikista merkityksellisintä ja motivoivinta Aaltoselle on työssään se, että asiat menevät aidosti eteenpäin. Hän saa myös työskennellä ihmisten parissa, jotka ovat motivoituneita samoista asioista kuin hän, minkä Aaltonen kokee voimaannuttavana.

Ilmiannettu kiinnostava virkamies

Juttuvinkki Milla Aaltosen työstä saatiin Ilmianna kiinnostava virkamies -kampanjan kautta. Aaltonen itse ilmiantaa seuraavaksi haastateltavaksi Michaela Mouan, joka työskentelee nykyisin Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. Aaltonen toivoisi vaikuttavalta työkaveriltaan vastausta siihen, mikä olisi sellainen yhdenvertaisuutta tehostava tapa, joka ei ole vielä yhteiskunnassamme käytössä.

”Oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan kuuluu se, että kaikkien oikeudet toteutuvat. Aika usein tämä merkitsee käytännössä sitä, että kiinnitetään huomiota kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleviin”, Aaltonen toteaa. 

Mikä voisikaan olla merkityksellisempää kuin työ oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta?

Tiedolla vihaa vastaan -hankkeen etenemistä voi seurata yhdenvertaisuus.fi -sivustolla.

Kirjoittaja

Sofia Leinonen

Politiikan ja viestinnän opiskelija, Helsingin yliopisto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *