Osaava tukemaan virastoja valmentavaan työotteeseen

Yhtenä osa-alueena Palkeiden HRD-palvelujen kehittämisessä on Osaava. Sen tavoitteena on tarjota valtionhallinnolle yhtenäinen toimintatapa, palvelu ja työväline tavoitteiden asettamiseen ja toimenpanoon sekä osaamisen hallintaan. Valtionhallinnossa Osaavan (= osaajat valtiolla) pohjalla on SAP SuccessFactors -pilvipalvelu.

Osaava hyödyntää jatkuvan keskustelun periaatetta tavoite- ja kehityskeskusteluissa ja tarjoaa valmiin kanavan palautteen antamiselle. Näin Osaava järjestelmänä tukee hyvin valmentavaa työotetta ja virastojen siirtymistä valmentavan johtamisen suuntaan.

Kieku innosti kehittämään lisää

Kieku-hankkeen aikana (Kieku-ratkaisu sisältää valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja yhteisen Kieku-järjestelmän) Kiekuun toteutettiin myös osaamisen hallinnan kokonaisuus. Kehittämisen painopiste oli tuolloin kuitenkin palkanlaskennan ja siihen liittyvän henkilöstöhallinnon sekä ajanhallinnan osioissa. Kiekun käyttöönottojen jälkeen virastojen paine osaamisen hallinnan toiminnallisuuksia kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Monet virastot ovat jo vuosia odottaneet, että Kieku ratkaisisi työkaluihin liittyvät tarpeet.

Samanaikaisesti SAP oli siirtynyt kehittämään HCM-toiminnallisuuksia SuccessFactors-pilvipalveluun. Oli luonnollista lähteä täydentämään Kiekussa luotuja toiminnallisuuksia sinne. Tämä oli myös syy, miksi nykyistä Kieku-ratkaisussa olevaa osaamisen hallinnan kokonaisuutta ei ole aktiivisesti markkinoitu laajemmin virastoille.

Valmentavan työotteen aikakausi

Tulevaisuuden johtamisessa ja HRD-prosesseissa korostuvat jatkuva keskustelu tavoitteista ja kehittymisestä, palautteen antaminen, työntekijäkokemus sekä joustavuus. Valvontaan ja käskyihin perustuvaa johtamista ei nähdä enää toimivaksi ja tehokkaaksi, vaan tilalle on tullut valmentava johtaminen – tai paremminkin valmentava työote – joka perustuu työntekijän tukemiseen ja sparraamiseen.

Säännönmukaiset valmentavat keskustelut ovat tehokkaampia kuin kerran tai kahdesti vuodessa pidettävät perinteiset kehityskeskustelut.

Esimiehen on myös hyvää muistaa, että selkeät, organisaation tasolla vahvistetut tavoitteet antavat hyvän pohjan vaikuttavalle palautteelle. Palautetta on vaikea antaa, jos ei tiedetä mistä sitä annetaan tai jos ei tiedetä mihin organisaatiossa pyritään.

Ja mitäpä saatiin…

Nyt siis osaamisen hallinnan työväline on päivitetty ja valmentavaa työotetta tukemaan valtionhallintoon on hankittu virastojen käyttöön suorituksen johtamisen ja osaamisen hallinnan työkalu, Osaava. Osaava tukee tavoitteiden johtamiseen, henkilöstön kehittymiseen, osaamisen hallintaan, esimiestyössä kehittymiseen ja mentoroinnin hyödyntämiseen liittyviä toiminnallisia prosesseja.
Osaavassa on mahdollista toteuttaa esimiesten 360-arviointeja valtion yhteisellä kysymyspatteristolla. Osaava-järjestelmä antaa hyvät puitteet uusien toimintatapojen käytäntöön viemiseen.

Kohti kokonaisvaltaista palvelua

Osaavan käyttöönotossa ei ole kyse vain tietojärjestelmän käyttöönotosta, vaan isosta johtamiskulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta perinteisestä hierarkisesta johtamisesta valmentavaan johtamiseen. Teknisesti järjestelmä on helppo ottaa käyttöön, mutta toimintatapojen ja muutoksen läpiviemiseen kannattaa varata aikaa.

Palkeiden järjestelmäkoulutusten lisäksi kannattaa hyödyntää eOppivassa olevaa Osaava – Valmentava työote -koulutusta ja Hausin koulutustarjontaa.

Viime vuoden lopulla Palkeiden palveluvalikoimaan on tullut myös Osaavan palveluja. Osaava-palvelu antaa tuen palvelun ja järjestelmän eri moduulien käyttämiseen virastoissa. Palvelu sisältää neuvontaa ja asiantuntijapalvelua: esimerkiksi teknistä tukea tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutukseen, osaamiskirjastojen ylläpitoa sekä raporttipohjien ja raporttien koostamista.

Onnistumisia Osaavan parissa 😊

Kirjoittaja

Mari Eerikäinen

Palvelupäällikkö, Palkeet

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *