Linkkejä ja lähteitä

Linkkejä ja lähteitä 

Tälle sivulle on koottu kirjallisuutta, artikkeleita ja podcasteja, joihin olemme tutustuneet aiheen tiimoilta. Luettelo on suuntaa antava, muttei täydellinen. LUTin tutkijoiden kirjallisuushaku ei ole mukana luettelossa.   

Artikkeleita ja kirjoja

 • Denyer, D. (2017). Organizational Resilience. A summary of academic evidence, business insights and new thinking. BSI and Cranfield School of Management.
 • Duchek, S. (2020). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Business Research, 13, 215–246.
 • Powley, E. H., Barker Caza, B. & Caza, A (2020). Research Handbook on Organizational Resilience. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Eoyang, G. & Holladay, R. (2013). Adaptive Action, Leveraging Uncertainty in Your Organization. Stanford: Stanford University Press.
 • Hyvönen, A. et al. Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 17/2019. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161358/17-2019-Kokonaisresilienssi%20ja%20turvallisuus.pdf (linkki otettu 31.1.2024)
 • Lee, A., Vargo, J. & Seville, E. (2013). Developing a Tool to Measure and Compare Organizations’ Resilience. Natural Hazards Review 14, 29-41.
 • Lipponen, K. (2020). Resilienssi arjessa. Tallinna: Printon.
 • Martin, R. (2019). The High Price of Efficiency. Harvard Business Review, January – February 2019.
 • Michels, D. & Murphy, K. (2021). How Good Is Your Company at Change? A new system for measuring (and improving) your ability to adapt. Harvard Business Review, July-August 2021
 • Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. USA: Prentice-Hall.
 • Morgan, G. (1977). Images of organization. Thousand Oaks, USA: SAGE.
 • Nieminen, M., Talja, H., Airola, M., Lanne, M., Heikkilä, J. & Ylönen, M. (2019). Jännitteistä uutta voimaa. Keinoja organisaatioille jännitteiden tulkintaan ja hyödyntämiseen. VTT Technology 365.
 • Nieminen, M., Talja, H., Heikkilä, J.-P., Airola, M., Viitanen, K., Tuovinen, J. (2017). Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318: VTT.
 • ODR (1996). The personal resilience profile handbook. ODR, Inc.: Atlanta, GA.
 • Poijula, S. (2018). Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja.
 • Rajala, T. & Jalonen, H. (2022). Stress tests for public service resilience: introducing the possible-worlds thinking. Public Management Review 25(4). DOI:10.1080/14719037.2022.2048686 
 • Seligman, M. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Atria; Reprint edition (February 7, 2012)
 •  Seligman, M. (2011). Building resilience. Harvard Business Review (4), 100-106.
 • Seville, E., van Opstal, D. & Vargo, J. (2015). A primer in resiliency: Seven principles for managing the unexpected. Global Business and Organizational Excellence. March/April 2015, 6-18. DOI:10.1002/joe.21600 
 • Smith, W. & Lewis, M. (2011). Toward a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of organizing. Academy of Management Review 36(2), 381–403.
 • Suarez, F. & Montes, J. (2020). Building Organizational Resilience To cope—and thrive—in uncertain times, develop scripted routines, simple rules, and the ability to improvise. Harvard Business Review, November – December 2020.
 • Talja, H. (2006). Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa. VTT Publications 620.
 • Talogy (2022). Building resilient organizations for the future world of work. Whitepaper downloaded from https://info.talogy.com/en-us/building-resilient-organizations (linkki otettu 2.2.2024)
 • Valli, L. (2020). Kuolema kuittaa univelan? Tutkimus resilienssistä ja resilienssipotentiaalin johtamisesta kriisinhallintaorganisaatiossa. Tampereen yliopiston väitöskirjat 264. Tampere: Tampere University Press.
 • Välikangas, Liisa (2010) The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails. New York: McGraw-Hill.

 

WWW-sivustoja

Positive Psychology Center: https://ppc.sas.upenn.edu/ 

Resilient Organisations Ltd: https://www.resorgs.org.nz/ 

Sitra: Tulevaisuuden tekijän työkalupakki (linkki 31.1.2024)

Valtiolla.fi (linkit otettu 31.1.2024)

 

Podcasteja

ProCast, ProComin viestintäteemoihin keskittyvä podcast-sarja, isäntänä toimittaja Jaakko Tapaninen (linkit otettu 30.1.2024)

Psykopodiaa, työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut psykologi, työterveyspsykologi Nina Lyytisen podcast-sarja (linkit otettu 31.1.2024)

Filosofian akatemian podcast-sarja (linkit otettu 2.2.2024)

 

Muita verkkosivumateriaaleja

Duodecimin kimppakyyti: Krisse Lipponen ja resilienssi (linkki otettu 2.2.2024)

 

 

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *