Kaiku-kunniamaininta: Uusi toimintamalli yllätti jopa tekijänsä

Sisä-Suomen poliisilaitos lähti rohkeasti kokeilemaan uutta toimintamallia, jonka kehittämisen punainen lanka kutoutuu valmentavaan ja oppivaan työkulttuuriin. Yli organisaatiorajojen toimivat monitoimiryhmät ovat yllättäneet, tuottaneet tulosta, motivoineet ja jopa häkellyttäneet.

 Kehityshanke sai alkunsa poliisilaitoksen johdosta. Oltiin tilanteessa, jossa kamppailu resursseista, uudet tehtävät, tulostavoitteet sekä erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt edellyttivät joustavaa, ennaltaehkäisevää, verkostoitunutta, kokonaisuuksia hahmottavaa, nopeasti reagoivaa ja tietojohtoista toimintatapaa.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitystyöryhmä kuuli poliisin kaikkia sektoreita. Hankkeen suunnittelijoiksi valittiin komisario Jani Mäkilä ja ylikonstaapeli Janne Heiskanen, joilla on laajasti näkemystä ja kokemusta poliisin käytännönläheisestä työstä.

”Saimme suunnitteluun johdolta laajat raamit, joiden sisällä toimia. Pitkään organisaatiossa olleena meillä oli suunnittelutyön alussa haasteena tehdä suunnittelutyötä annettujen raamien sisällä vapaasti ilman tarkempaa ohjausta. Tämän oivallettuamme pääsimme vauhtiin. Osallistaminen ja vallan jakaminen ovat hyviä keinoja motivaation kohottamisessa.” Mäkilä ja Heiskanen kertovat.

”Monitoimiryhmien osaaminen suunnataan sinne, missä sitä tarvitaan”

Uuden toimintamuodon suunnittelua ja kehittämistä varten järjestettiin rekrytointi, joka onnistui yli odotusten. Sitä kautta löydettiin ryhmä työntekijöitä, joista jokainen toi mukanaan jotain sellaista erityisosaamista, josta on hyötyä ryhmien monimuotoisessa toimenkuvassa sekä koulutuksessa.

”Työtä lähdettiin tekemään täysin omista lähtökohdista ottamatta mallia muiden tekemistä. Alusta asti haluttiin välttää sitä, että uudesta toimintamallista tulisi pelkkä tukitoiminto”, Mäkilä sanoo.

Suunnittelun ja kehitystyön myötä syntyi uusi toimintamalli verkostomaisesta yhteistyöstä ja yli sektorirajojen toimivasta liikkuvasta monitoimiryhmästä, jonka resurssit ja erikoisosaaminen voitaisiin suunnata sinne, missä niitä tarvitaan.

Marraskuussa 2021 käynnistyi koeaika, joka jatkuu marraskuuhun 2022 asti. Nyt Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella toimii kaksi keskenäänkin toisistaan oppivaa tiimiä: Pirkanmaan monitoimiryhmä ja Keski-Suomen monitoimiryhmä.

”Monitoimiryhmät ovat saaneet jopa häkellyttävän hyvää palautetta”

Kokeiluvuoden ensimmäinen puolikas on osoittanut, että uusi toimintamalli toimii, jopa yli odotusten. Uusien ryhmien työn on tarkoitus kuulua ”koko laitoksen alueelle ja kaikille”, kuten Mäkilä asian tiivistää. Ryhmät operoivat laajasti poliisin eri tehtäväalueilla ja rajapinnoissa tehden verkostoimaista yhteistyötä.

Monitoimiryhmät ovat saaneet jopa häkellyttävän hyvää palautetta muilta toiminnoilta ja sidosryhmiltä, mikä ei Mäkilän ja Heiskasen mukaan ole toimialalla ihan tavallista. Ryhmät toimivat joustavasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti siellä, missä tukitoiminnoille on eniten kysyntää – ihan niin kuin oli suunniteltukin. Työn vaikuttavuus on luonnollisesti tärkeää. Heiskanen nostaa esiin esimerkin.

”On suorastaan ennen kuulumatonta, että rikostutkinta tai hälytyspartio lähtisi tekemään lupahallinnon työtehtäviä, mutta tällä toimintamallilla sekin onnistuu. Kun saimme tukipyynnön, järjestimme asiaan liittyvän koulutuksen ja menimme nopeasti apuun. Näin lupavalvonnan ruuhka saatiin purettua parissa päivässä, kun ilman lisäresursseja siihen olisi mennyt viikkoja.”

”Meneillään oleva Ukrainan tilanne on haastanut poliisin resursseja. Tähän monitoimiryhmät ovat antaneet ison työpanoksen. Tämä onnistui hyödyntämällä ryhmien sisäisiä asiantuntijoita. Ryhmien erityisosaajat kouluttivat muut ryhmien jäsenet, jonka jälkeen ryhmät alkoivat antaa työapua. Monitoimiryhmien työpanos on ollut suuri apu koko organisaatiolle”, Heiskanen lisää.

”Pääsemme kasvamaan ammattilaisista moniosaajiksi”

Monitoimiryhmätyö on tuonut tullessaan paljon hyvää. Ryhmässä työskentely, osallistava tapa toimia ja itsensä johtaminen on tekijöidensä näkökulmasta erittäin motivoivaa. Työn kehittämisessä sovelletaan rohkeasti kokeilukulttuuria – virheitä pelkäämättä. Kokeileminen ja kehittyminen vähentävät myös esimerkiksi kynnystä siirtyä tulevaisuudessa töihin eri sektoreille.

”On hienoa pystyä puuttumaan nopeasti erilaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin silloin, kun apua tarvitaan. Teemme työtä, jossa ollaan epämukavuusalueella ja samalla opitaan koko ajan. Saamme toimia itsenäisesti ja itseohjautuvasti omien työtapojemme kehittämisessä. Olemme onnistuneet parantamaan yhteistyötä myös poliisihallinnon ulkopuolelle”, Pirkanmaan monitoimiryhmän varajohtaja Anu Antila kertoo.

”Pääsemme tekemään töitä yli poliisitoimen sektorirajojen, kehittämään osaamistamme ja kasvamaan ammattilaisista moniosaajiksi. Työ ryhmässä on mielenkiintoista ja antoisaa, kun siihen voi itse vaikuttaa ja saa myös vastuuta”, Keski-Suomen monitoimiryhmän jäsen Ville Suomäki sanoo.

”Nykyisen työn voi tiivistää kolmeen sanaan: motivoivaa, tehokasta ja tuloksellista”, Keski-Suomen monitoimiryhmän jäsen Tarja Kinnunen lisää.

”Valmentava ja oppiva työkulttuuri toimii poliisinkin toimintakulttuurissa”

Uudenlaisen toiminnon kehittäminen edellytti vapautta saada rakentaa tiimi ja malli siten, että ne sopivat uuteen toimintakenttään. Onnistumiset rekrytoinnista suoritteisiin ovat olleet sitä luokkaa, että ne suorastaan hämmentävät.

”Perinteisen johtamisen tai jähmeiden tiimimallien mukaan toimimalla emme olisi pystyneet tuottamaan sitä tulosta, johon nyt pystymme. Opimme, että valmentava ja oppiva työkulttuuri voi toimia poliisinkin toimintakulttuurissa. Melkein huimaa tämä onnistuminen, sillä vastaavaa en ole ennen nähnyt,” Heiskanen tuumii.

Kokeilu on käynnissä marraskuun 2022 loppuun asti. ”Signaalit ovat hyvät, joten toivottavasti työ jatkuu kokeiluajan jälkeenkin. Ideat, rajat ja mahdollisuudet eivät ole vielä tulleet vastaan”, Mäkilä summaa.

Onnistumisen TOP 5

  1. Johdon tuki uuden kokeilemisessa.
  2. Luottamus siihen, että teemme oikeita asioita.
  3. Valmentava johtaminen ja oppiva työkulttuuri.
  4. Motivaation suuri voima.
  5. Vapaus suunnitella ja tehdä työtä itseohjautuvasti.

Teksti

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *