”Kokeilu onnistuu aina ja kaikesta voi oppia”

Korona sysäsi Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimet murrosvaiheeseen. Vanhat tavat  vaihtuivat valtakunnalliseen täydennyskoulutustoimintaan, joka määriteltiin kunnianhimoisesti maailman parhaaksi. Ero entisen ja nykyisen välillä on kuin yö ja päivä.

Kaikki sai alkunsa jo ennen koronaa vuonna 2019, jolloin Aluehallintovirastojen Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeessa (Luova-hanke) mietittiin valtakunnallista yhtenäistämistä. Vuonna 2020 lähdettiin miettimään, miten täydennyskoulutusta voitaisiin tuotteistaa koko AVIn lippulaivaksi, iloksi ja hyödyksi. Mukaan haluttiin koko vastuualue: varhaiskasvatus, opetus, liikunta, nuoriso ja kirjasto.

”Tätä kaikkea suunnitellessamme tuli korona, joka toi mukanaan uusia yhtenäistämistarpeita. Halusimme kehittää koko opetus- ja kulttuuritoimen osaamista, syventää asiantuntemusta sekä lisätä tulevaisuuden ennakointikykyä”, johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska kertoo.

”Kun kuulimme Kaiku-rahoituksesta, siitä se sitten lähti. Hankkeeseen osallistettiin koko opetus- ja kulttuuritoiminnan johto sekä henkilöstö ihan uudella tavalla virtuaalisessa ympäristössä. Korona pakotti meidät hyppäämään aiemmin vieraaseen digimaailmaan.”

”Motivaatio luoda yhteisöllisyyttä oli alusta asti suuri”

Maailman parasta täydennyskoulutusta – Världens bästa fortbildning -hankkeessa kehitettiin aluehallintovirastojen täydennyskoulutustoimintaa valtakunnallisella tasolla. Samalla visioitiin tulevaisuuden koulutustarpeita sekä laadittiin strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vision saavuttamiseksi.

”Palkkasimme hankkeeseen ulkopuoliset asiantuntijat suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämisprosessia yhteistyössä aluehallintovirastojen edustajien kanssa. Motivaatio luoda yhteisöllisyyttä oli alusta asti suuri”, suunnittelija Heidi Henriksson sanoo.

”Rakensimme tahtotilaa työpajoissa Howspace-alustalla, ennakko- ja välitehtävillä, yhdessä kehittämällä ja erilaisilla pilottikokeiluilla. Hankkeen myötä toimialarajat ylittävä yhteistyö lisääntyi. Luova ilmapiiri ja osaamisen jakaminen innostivat. Kukaan ei varmastikaan kokenut tekevänsä yksin. Yhteistyö toi  luontevasti yhteen myös suomen ja ruotsin kielet, jonka myötä jonkinlainen vieraus poistui.”

”Hankkeen aikana syntyi pilotointiräppi ja kannusteruno”

Keski-Rauska kuvailee hankkeen myötä tapahtunutta muutosta merkittäväksi. Aiemmin kuusi eri aluehallintovirastoa piti paljon kokouksia, mutta tulokset eivät oikein puhuneet puolestaan. Nyt kaikki osallistuvat kaikkiin tilaisuuksiin yli organisaatiorajojen.

Hankkeen alkaessa heräsi ajatus siitä, että tulipa haukattua iso pala, mutta pikkuhiljaa hankkeen myötä alettiin saada palasia yhteen ja synnytettyä uutta yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Yhtenä lopputuloksen syntyi AVI kouluttaa -työryhmä, jonka tehtäväksi luonnosteltiin täydennyskoulutus ja informaatio-ohjaustilaisuuksien valtakunnallinen koordinointi tulevaisuudessa.

Vaikka kokeiluihin lähtemisen kynnys oli korkea, avilaiset totesivat usein, että kokeilu onnistuu aina ja kaikesta tekemisestä voi oppia. Hankkeen aikana toteutettiin erilaisia pilotteja, kuten asiakaslähtöisyys-, ilmiölähtöisyys-, hybridi-, yhteiset rakenteet- ja johtajuus -kokeilut.

”Yhteisöllisyys syntyi monenlaisista ennakkotehtävistä ja virittäytymisistä. Howspacen OKT Talent -sivulla sai kertoa omista ja muiden talenteista, joten hankkeen aikana syntyi myös huikeita yllätyksiä, kuten pilotointiräppi ja kannusteruno”, Henriksson kertoo.

”Pienikin asia voi olla suuri ja kaikesta voi oppia”

Kun kehityshanketta katsoo nyt taakse päin, yllättävintä on ollut Keski-Rauskan mukaan muutoksen nopeus: ”Kukaan ei enää puhu entisestä koulutuskirjeestä tai pullakahveista. Uudet työkalut, Teams, Lyyti ja sähköinen koulutuskalenteri sekä somettaminen, otettiin hetkessä haltuun. Projekti kulki kuin juna.”

”Sukelsimme syvään päätyyn, mutta onnistuimme. Ilahduttava muutos on ollut opetus- ja kulttuuritoimenhenkilöstön välisten kontaktien ja yhteistyön lisääntyminen yli toimialarajojen. Asiakaslähtöisyyspilotin kautta syntyi syvempi ymmärrys ajankohtaisista ilmiöistä ja osaamistarpeista. Myös yhteistyö asiakkaiden kanssa syveni”, ylitarkastaja Kati Koskiniemi lisää.

”Oli rohkeaa tarttua näin mittavaan uudistukseen ja ryhtyä uudistamaan vanhoja perinteitä. Opimme, että pienikin asia voi olla lopulta suuri ja kaikesta tekemisestä voi oppia. Hanke tuotti jotain sellaista, jota ei ehkä vielä viime vuonna osattu edes huomata, mutta joka kantaa nyt hedelmää”, Keski-Rauska tuumii.

Hankkeen herättämä työ jatkuu kehittämällä ja työtä tekemällä. Nyt on aika laittaa pilotit laulamaan!

Aluehallintovirastot lyhyesti

Aluehallintovirastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virastot hoitavat myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Ahvenanmaan aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

TOP 5

  1. Mittava digiloikka onnistui yli odotusten.
  2. Yhdessä olemme vaikuttavampia.
  3. Rohkeus kokeilla pieniäkin asioita, joista kasvaa suuria.
  4. Piilevät työyhteisön talentit esiin.
  5. Muutos voi tapahtua yllättävän nopeasti.

AVIn hankkeen aikana syntyi huikeita yllätyksiä, kuten Pahvi P:n pilotointiräppi.

 

Teksti

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *