Kohti mittavaa muutosta

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä (OAEV) haluttiin tukea ja vahvistaa koko organisaatiota suuren muutoksen kynnyksellä sekä löytää mahdollisesti piilossa olevia vahvuuksia ja heikkouksia.  ”Näin pääsemme nostamaan ne esille, vahvistamaan ja jakamaan jo hyväksi koettuja asioita sekä erityisesti kehittämään asioita yhdessä.”

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä oli näin jo nähty tarve arvioida ja vahvistaa työyhteisöresilienssiä, joten siellä tartuttiin ripeästi Valtiokonttorin tarjoamiin resilienssipilotteihin ja liitettiin ne osaksi keväällä 2023 startannutta johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä koskevaa Kaiku-hanketta. Kiinnostusta lisäsi vuonna 2025 tulossa oleva valtakunnallinen virastohanke, jossa kaikki oikeusapu- ja edunvalvontapiirit yhdistyvät.

”Pääsemme kokeilemaan ja jakamaan muille parhaat opit ja käytännöt. Uskomme työresilienssiä koskeneiden pohdintojen tukevan myös viraston henkilöstöä muutoksen keskellä.”

Nykytilan arviointi antaa datapohjaista tietoa tulevan suunnitteluun. OAEV osallistuikin molempiin 2023 tarjolla olleisiin pilotteihin: LUTin laajaan resilienssimittariin, jonka pohjalta on validoitu tältä sivustolta löytyvä suppeampi resilienssimittaristo, sekä kolmen konsultin työpajasarjoihin, joissa opetellaan rakentavasti käsittelemään jännitteitä resilienssikyvykkyyden oppimisen välineinä.

Resilienssi kyselyyn vastasi eli nykytilanarviointiin osallistui koko henkilöstö. ”Vastausprosentti oli erittäin hyvä ja olemme siitä todella iloisia.” Jännitetyöpajoihin osallistui suunnitellusti esihenkilöitä, mutta työtä tukivat myös henkilöstön edustajien haastattelut. Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä jatketaankin nykytilan arvioinnin tulosten käsittelyä niin organisaatio- kuin toimistotasoilla. Tuloksia käytetään myös muiden kyselyiden ja arviointien lisäksi Kaiku-hankkeen toteutuksen suuntaamiseen 2024.

Hankkeen organisoijia ilahdutti ja yllättikin henkilöstön mahtava osallistumisaktiviteetti uudenlaiseen tekemiseen – sekä tietysti tulokset. Virasto on käynyt läpi monia muutoksia sekä haastavia aikoja ja on nyt menossa kohti uutta isoa muutosta.

”On meillä myös kehittämiskohteita ja niiden eteen tulemme tekemään töitä. Resilienssimme on kyselyn mukaan kuitenkin keskiarvoltaan vahva. Opimme muiden muassa hyödyntämään kehittämiskohteisiimme uusien taitojen lisäksi jo organisaation sisältä löytyviä vahvuuksia.”

Jännitetyöpajoissa esihenkilöt miettivät asioiden välisiä jännitteitä ja sitä, miten ne voivat tuoda haastetta arkeen. Työpajoissa havaittiin, että näkökulman laajentamisen avulla opittiin suhteuttamaan ja jäsentämään asioita suurempiin kokonaisuuksiin ja tarkastelemaan asioiden välisiä suhteita. Tämän lisäksi harjaannuttiin dialogitaidoissa, mikä puolestaan auttoi ymmärtämään erilaisia näkökantoja. Erityisesti asioiden pohtiminen uudella tavalla sekä systeemiajattelun kautta koettiin työpajoissa hyödylliseksi.

Lisätietoa hankkeesta voi kysyä hallintopäällikkö Jenni Engbergiltä etunimi.sukunimi@oikeus.fi.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *