Kehittäjävalmennuksen 2023 valinnaisissa osuuksissa vapaita paikkoja – ilmoittaudu mukaan!

Vastuullisuus valtiolla, 5.10.2023 klo 9.00 – 16.00, Työ2.0Lab, Yliopistonkatu 5, 3 krs, Helsinki

”Mitä kestävyys ja vastuullisuus tarkoittavat valtion kontekstissa? Mikä on panoksemme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen?

Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta ovat viime vuosina nousseet pinnalle kaikkialla ympärillämme, mutta mistä ylipäätänsä puhutaan? Ovatko kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta synonyymeja toisilleen? Kuinka paljon yksilön toimilla ja valinnoilla on vaikutusta globaaleihin haasteisiin? Mikä on valtionhallinnon rooli ja vastuu, entä onko valtion toiminta automaattisesti vastuullista? Kuinka paljon yksittäinen virkamies voi arjessaan vaikuttaa kestävyyden turvaamiseen?

Tarkoituksenamme on pyrkiä vastaamaan perustavanlaatuisiin kysymyksiin kestävästä kehityksestä sekä valtionhallinnon roolista osana kestävän tulevaisuuden rakentamista. Päivän aikana käymme läpi kestävän kehityksen käsitteistöä, kestävän tulevaisuuden ratkaisemisen keskeisimpiä kehityskulkuja ja kansainvälisiä pyrkimyksiä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Tutustumme myös valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportoinnin viitekehykseen, jota Valtiokonttori kehittää. Sen keskiössä ovat kädenjäljen kasvattaminen ja jalanjäljen pienentäminen. Vaikka vastuullisuusraportit ovat organisaatiokohtaisia, on toiminnan perustana jokaisen virkamiehen panos ja se, että kaikki tunnistavat omat vaikuttavuuden paikkansa. Miten voimme tunnistaa työmme ydintoiminnan vaikuttavuuden ja kehittää sitä kestävää kehitystä tukevaksi ja edistäväksi?

Tule mukaan oppimaan ja keskustelemaan aiheesta kanssamme! Entä jos…? on entistäkin tärkeämpi kysymys tässä arvaamattomassa ja haavoittuvassa maailmassa.

Mukana ovat Netta Jakola ja Anni Toiviainen Valtiokonttorin työelämäpalveluista.

Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä

 

Ilmiölähtöinen kehittäminen, 18.10.2023 klo 9.00 – 16.00, Hakaniemenranta 6, nh. Karppi, Helsinki

Ilmiölähtöisyys, ekosysteemiajattelu, yhteistoiminnallisuus – tavoitteena toimivampi hallinto ja paremmat palvelut.

Elokuisessa työpajassamme tutustumme eri lähestymiskulmiin, pohdimme, mikä on ilmiö ja mitä ilmiölähtöinen toiminta valtiolla tarkoittaa. Miten toimia ilmiölähtöisesti, missä tilanteissa? Tutustumme myös mm. Työ2.0Labran Ekosysteemikoulussa 2022 ja 2023 laadittuihin materiaaleihin ja mietimme, miten hyödyntää niitä niin virtuaalisesti kuin kasvokkain työskenneltäessä.

Ilmoittaudu viimeistään 2.10.2023
Päivän kokoavat Liisa Virolainen, VK, ja Virpi Einola-Pekkinen, VM.

 

Ennakoinnin ABC, 16.11.2023 klo 9.00 – 16.00, Hakaniemenranta 6, nh. Karppi, Helsinki

Tässä päivässä käymme läpi ennakoinnin perusasioita, käsitteitä ja työkaluja sekä pohdimme, mikä on ennakoinnin paikka viraston suunnittelun ja toiminnan kokonaisuudessa. Ennakoinnin ideahan on hahmottaa mahdollisia tulevaisuuksia – aina monikossa – ja miettiä, millaista tulevaisuutta halutaan olla rakentamassa. Entä jos…? on entistäkin tärkeämpi kysymys tässä arvaamattomassa, haavoittuvassa maailmassa.

Ennakoiden alkeiden ymmärrys on osa kehittäjän perustyökalupakkia, jotta innostaa koko viraston aiheen äärelle.

Johdattelijoina Kimmo Järvinen, Verohallinto, ja Liisa Virolainen, Valtiokonttori.

Ilmoittaudu viimeistään 30.10. 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *