Hankinnan arvo julkaistaan vain harvassa Hilma-ilmoituksessa

Hilmassa julkaistiin lokakuussa yhteensä 1 721 ilmoitusta, jotka koskevat 1 658 eri hankintakokonaisuutta. Hankintojen lukumäärä on pienempi kuin ilmoitusten lukumäärä, koska yhtä hankintaa kohden voidaan antaa useampi ilmoitus, esimerkiksi ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus.

Hankinnan arvo julkaistiin 23,71 prosentissa annetuista ilmoituksista. Ostaja voi halutessaan piilottaa hankinnan arvon, joten prosenttiosuudessa ovat mukana vain ilmoitusten julkisena tietona julkaistut arvot. On myös hyvä huomioida, että luvussa ovat mukana vain ennakoidun arvon tarkat arvot, sillä halutessaan ostaja voi ilmoittaa hankinnan arvon myös vaihteluvälin muodossa. Vaihteluväliä ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatavilla AVP Read API -rajapinnasta.

Luvun tulkinnassa on hyvä ottaa huomioon, että arvon ilmoittaminen ei ole aina pakollista. Esimerkiksi EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoituksilla (TED F02) hankinnan arvo ei ole pakollinen tieto. Ottaen huomioon viimeaikaisen kiinnostuksen Suomen julkisten hankintojen kokonaisarvon arvioimiseen (Merisalo ym. 2021) sekä ylipäänsä julkisen rahankäytön läpinäkyvyyden näkökulman olisi toivottavaa, että hintatieto julkaistaisiin jatkossa avoimena tietona suurimmassa osassa hankintoihin liittyviä ilmoituksia.

Taulukko 1. Hilmassa lokakuussa 2021 julkaistujen ilmoitusten lukumäärät

Ilmoitustyyppi Ilmoitusten lkm Hintatieto ilmoitettu Arvo (€)
Ennakkoilmoitus 183 12,57 % 255 122 500
Hankintailmoitus 1 129 22,85 % 3 495 792 820
Jälki-ilmoitus 402 31,59 % 485 375 498
Yhteensä 1 721 23,71 %

Taustaa:

Aineisto poimittiin Hilman julkisesta AVP Read API -lukurajapinnasta, joka on kaikille avoin ja sen käyttö on maksutonta (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/info/rajapinta-lisaarvopalveluille). Ilmoituksia voi etsiä, tarkastella ja ladata rajapinnan lisäksi myös suoraan Hilman hakusivuilta (hankintailmoitukset.fi).

Taulukossa käytetty aineisto rajattiin koskemaan AVP Read API -rajapinnasta poimittuja, ilmoitusten viimeisimpiä versioita. Aineistossa on mukana myös hankintoja koskevia tietopyyntöjä sekä korjaus- ja keskeytysilmoituksia.

Viittaukset: Merisalo, M., Naumanen, M., Huovari, J., Eskola, S., Toivanen, M., Keskinen, P., Hajikhani, A., Oksanen, J.& Rausmaa, S. (2021). Julkiset hankinnat: kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *