Hyppää sisältöön
Korkeakoulu- ja tiedepollitiikan osaston työhyvinvoinnin ja organisoinnin kehittäminen

Johtamista ja johtoryhmän toimintaa kehitetään ja työt organisoidaan tehokkaammin toimintayksiköiden (STO, KÄR ja TIR) kesken. Perehdytään ulkoisen asiantuntijan avulla johtoryhmän työn kehittämiseen ja osaston toiminnan organisoimisen erilaisiin vaihtoehtoihin. Mahdollisesta siiloutumisesta..

Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos

Itä-Suomen poliisilaitoksella oli tunnistettu tarve yhtenäisemmän toimintakulttuurin ja työnäyn kehittämiselle. Lisäksi haluttiin tuoda yhteen hajasijoitetussa organisaatiossa työskenteleviä asiantuntijoita kehittämään yhteistä työtä. Jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä tärkeäksi nähtiin myös muutoksessa elämisen taitojen..

Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistui merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvittiin uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä…

Laadukas esimiestyö tuloksekkaan ja tehokkaan tutkinnan mahdollistajana

Poliisilaitoksessa on suoritettu laajahko rikospoliisitoiminnan uudelleenorganisointi. Tähän liittyen monet nykyisistä esimiehistä ovat siirtyneet uuteen rooliin ja samaan aikaan ko. tehtäviin on rekrytoitu ja rekrytoidaan muutamia uusia esimiehiä. Muutoksen ja arkipäivän..