Hyppää sisältöön
Uudistamo -toimintakulttuurin muutoshanke Uudenmaan ELY:ssä

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja joustavoittaa osaamisen ja työkuorman jakamista sisäistä liikkuvuutta edistämällä; kokeilla ajallisesti tai määrällisesti pienien töiden tai esim. 0,2 htv tehtävien ilmoittamista ja osaajien hakemista avoimesti. (Taustalla..

Virtuaalifasilitointi monipaikkaisessa työssä

Virtuaalifasilitointi yhteisöllisyyden ja keskustelukulttuurin edistämisessä. Kyseessä on kolmen kerran prosessi, jossa haetaan uusia, sähköisiä kanavia (eritoten video ja Lync) hyödyntäviä työskentelytapoja monipaikkaiseen organisaatioon ja verkostotyöhön. Painopiste on nimenomaan oikeudenmukaisuuden kokemuksen,..

Tilastohaastattelijoiden tukeminen verkon kautta tehtävänä työnohjauksena

Hankkeessa pilotoidaan hajautetusti työskentelevien tilastohaastattelijoiden työnohjausta verkon välityksellä. Hanke on osa uusien toimintatapojen kokeilua. Ulkopuolinen palveluntuottaja toteuttaa kahdelle pilottiryhmälle työnohjausta verkon välityksellä. Korostetaan teemoja henkinen hyvinvointi, hankalat asiakaskohtaamiset, erillään muusta..

Yhdessä yhtenäinen Kansallisarkisto

Arkistolain muutoksen myötä on tulossa mittava organisaatiomuutos, joka vaikuttaa tällä hetkellä hyvin itsenäisten maakunta-arkistojen (7 kpl) henkilöstöön. Organisaatiomuutoksessa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja yhtenäistetään uudessa yhtenäisessä Kansallisarkistossa. Tavoitteena on selkeyttää näkemystä..