Avitettu hybridityö – työn ja yhteistyön virittäminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Aluehallintovirastojen henkilöstöstrategiassa 2020 – 2023 on yhtenä tavoitteena osaamisen, työn, tiedon ja henkilöstön liikkuvuuden edistäminen. Tätä tavoitetta tukemaan on mm. laadittu ylijohtajien linjausten mukaisesti uudet monipaikkaisen ja etätyön ohjeet syksyllä 2021. Aluehallintovirastojen monipaikkaisen ja etätyön käytännöt muotoutuivat hyvin joustaviksi koronaepidemian aikana toteutetun laajan etätyön ja siitä saatujen positiivisten kokemusten vuoksi. Vaikka aluehallintovirastoissa on pitkä kokemus etätyöstä sekä monipaikkaisesti ja verkostomaisesti toimimisesta, laajentunut etätyö ja monipaikkaisuus haastaa työnteon arkea, jaksamista ja yhteisöllisyyttä uudella tavalla. Ylijohtajien toiveiden mukaisesti aluehallintovirastojen työyhteisöjä halutaan tukea luomaan työntekoa tukevia toiminta- ja johtamiskäytäntöjä hybridityössä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Tukea aluehallintovirastojen työyhteisöjä hybridityön muotoilussa (valtakunnalliset periaatteet ja
    työyhteisökohtaisesti sovittavat asiat: mm. yhteiset digityötavat, kokouskäytännöt, tavoitettavuus, yhteinen
    tekemisen tavat)
  • Yhteisöllisyyden tuki työn tekemisessä ja yhteistyössä sekä yhdessäohjautuvuuden vahvistaminen työyhteisöissä