Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Paluu keväiselle mediasafarille

Kuluvan vuoden keväällä viidelle Helsingin yliopiston viestintäopiskelijalle – itseni mukaan luettuna – tarjoutui mahdollisuus päästä kartuttamaan taitojaan viikon mittaiselle safarille valtionhallinnon kehittämisosastolla. Alkuperäisenä ajatuksena harjoittelulle oli sen toimivan varaslähtönä perinteisille..
Paluu keväiselle mediasafarille

Katse kohti ostamisen kehittämistä

Hankintatoimea on kehitetty julkisella sektorilla jo usean vuoden ajan. Laajoissa valtionhallinnon kehityshankkeissa toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja osaamista on työstetty ja kehitetty yhdessä lukuisissa työryhmissä ja työpajoissa. Hankintatoimen työkaluja on sähköistetty,..
Katse kohti ostamisen kehittämistä

Kohti osallistavampia etätilaisuuksia

Etätyön osuus on lisääntynyt ja etäkokousten määrä sitä myötä kasvanut. Samalla, kun kokouksia on etänä enemmän kuin koskaan, niiden laatuun ollaan usein tyytymättömiä. Kokouksia on paljon ja osallistujilla on moniajo..
Kohti osallistavampia etätilaisuuksia

83 587 032 arkistoitua asiakirjaa Kelan vanhojen potilastietojen arkistoon

Kelan vanhojen potilastietojen arkistoon on arkistoitu tällä hetkellä 83,6 miljoonaa asiakirjaa. Vanhojen potilastietojen arkisto on Kelan Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu..
83 587 032 arkistoitua asiakirjaa Kelan vanhojen potilastietojen arkistoon

Oikeusmuotoilu – mitä, miksi ja miten?

Parhaimmillaan 115 asiantuntijaa eri puolilta julkishallintoa ja suomalaista yhteiskuntaa osallistui 17.11. Työ 2.0 Labin ja Itla-säätiön järjestämään oikeusmuotoilun iltapäivään. Tilaisuudessa avattiin oikeusmuotoilua sekä teorian että käytännön kautta. Erityisen ilahduttavaa oli,..
Oikeusmuotoilu – mitä, miksi ja miten?

Vesivastuullisuus on jaettujen haasteiden ratkaisemista

Vesi on parhaimmillaan yhteistyötä ja rauhaa edistävä elementti. Veteen liittyvät haasteet veden niukkuudesta vesiekosysteemien tilan heikkenemiseen ovat kuitenkin yhä kasvava riski yhteisöjen, yhteiskuntien ja talouksien vakaudelle ja hyvinvoinnille. Vesi ja..
Vesivastuullisuus on jaettujen haasteiden ratkaisemista

Tuotot kattoivat 72 % valtion maksullisen toiminnan kuluista

Vuonna 2019 valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,65 miljardia euroa, mikä kattoi 72 % maksullisesta toiminnasta aiheutuneista kuluista. Valtio perii maksuja erikseen laissa määritellyistä palveluista. Tätä valtion maksullista toimintaa..
Tuotot kattoivat 72 % valtion maksullisen toiminnan kuluista

Oppeja, ideoita ja protoja tiedolla johtamisesta

Tiedolla johtamisen palvelumuotoiluprojektissa ideoitiin tapoja, joilla tiedolla johtamisesta tulisi luonnollinen osa kaikkien valtiolla työskentelevien työtä. Lopputuloksena esiteltiin viisi protoa: Osaamis- ja motivaatiobotti RaiMo, Osaamislupaus, Vierihoitopalvelu, Valtion tiedolla johtamisen strategia ja..
Oppeja, ideoita ja protoja tiedolla johtamisesta

Tulossa: Uuden työn Kaiku-palkinto 2021

Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne lähdetty rohkeasti uudistumaan? Onko poikkeusaika kannustanut kokeilemaan uusia toimintatapoja? Millaisia uusia oivalluksianne haluaisitte jakaa toisille? Entä millaisia yllätyksiä tai vastoinkäymisiä kohtasitte ja mitä opitte niistä? Missä..
Tulossa: Uuden työn Kaiku-palkinto 2021

Valtiolla miesten perhevapaiden suosio vielä melko vähäistä

Vuonna 2019 valtiohallinnossa työskennelleet miehet olivat isyysvapaalla yhteensä 43 712 kalenteripäivää, josta suurin osa, eli 37 548 kalenteripäivää, oli käyttäjälleen palkatonta. Kun valtiohallinnon viime vuoden isyysvapaapäivät jakautuivat 1 745 miehelle,..
Valtiolla miesten perhevapaiden suosio vielä melko vähäistä

Hankinta-Suomi lisää julkisten hankintojen vaikuttavuutta

Suomen julkisten hankintojen volyymi on vuositasolla arvioituna noin 35 miljardia euroa. Tämä tuo mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyyden parantamiseen sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen julkisten hankintojen kautta. Hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetetaan lukuisia..
Hankinta-Suomi lisää julkisten hankintojen vaikuttavuutta

Analyytikot muovaavat hankintatiedon hyödylliseksi

Hanselissa on työskennellyt analyytikoita pian viiden vuoden ajan. Neljästä analyytikosta ensimmäisenä taloon tuli Juho Pursimo, joka pääsi yhdessä talousjohtaja Kirsi Koivusaaren ja digitaalisten palvelujen johtajan Mikko Saavalaisen kanssa miettimään puhtaalta..
Analyytikot muovaavat hankintatiedon hyödylliseksi

Mistä moti maanantaihin?

On taas maanantai. Viriilit asiantuntijat virkistyvät etäkonttoriensa moskamastereillaan ja etsivät lounasrakoa palaveriputkiensa välin. Vaan mitkä (muut) asiat motivoivat? Omista innostajista kannattaa keskustella työkavereiden ja myös pomonsa kanssa, jotta työyhteisö voi..
Mistä moti maanantaihin?

128 hankinnoista kiinnostunutta silmäparia

Yhteishankintayksikkö Hanselin asiakkailleen tarjoamaa Hankintapulssi-työkalua on viimeisen kuukauden aikana käyttänyt 128 henkilöä. Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Palvelu tarjoilee tiedot kirjanpitoyksikkötasolla ja se kertoo visuaalisesti, mitä on hankittu,..
128 hankinnoista kiinnostunutta silmäparia

Handavtrycket ökas genom att en annans fotavtryck minskas

I dramaserier avslöjas mördaren på grund av att skoavtrycket av misstag lämnats kvar på brottsplatsen. Fotavtrycket är ett intressant begrepp såtillvida att det kan användas för att träffande beskriva också..
Handavtrycket ökas genom att en annans fotavtryck minskas

Automaattista vai harkittua – vastuullisuus valtiolla

Vastuullisuudesta puhuttaessa katseet kääntyvät nopeasti yrityksiin, joiden harteille on 2010-luvun kuluessa kasaantunut eri suunnilta jatkuvasti kasvavien ja kehittyvien vastuullisuusodotusten painetta. Taustasyyt tälle kehitykselle löytyvät ennen kaikkea talousjärjestelmästä – valistuneet kuluttajat..
Automaattista vai harkittua – vastuullisuus valtiolla

THL ja OPH vertaiskehittämisen äärellä Puimalassa

THL ja OPH ovat kummatkin lähteneet muutosmatkalle uudistamaan rakennettaan ja toimintatapojaan. Yhteistyön hyödyllisyys ja innostavuus huomattiin nopeasti: miksi keksiä pyörää uudelleen kun oppeja ja kokemuksia voi jakaa puolin ja toisin? ..
THL ja OPH vertaiskehittämisen äärellä Puimalassa

Lean lisää tehoa, tuottavuutta ja työhyvinvointia

Kun hakemuksen käsittelyaika laskettiin PRH:ssa aiemmin kuukausissa ja nykyään päivissä, pitkäjänteinen kehitystyö on osoittanut kyntensä. Lisävauhtia tarjoilee Lean-kehittämistyö, josta on kasvanut organisaation arkinen toimintamalli. Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) toiminnan tehokkuuden..
Lean lisää tehoa, tuottavuutta ja työhyvinvointia

Yhteensä 203 hakutulosta.