Case: Tietoikkuna-proto

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

●  Sosiaali- ja terveydenhuollon arvioinnissa käytössä valtava määrä tietoa – miten saadaan kaikkien arviointiin osallistuvien työpöydälle sama tieto helposti, ilman exceleitä?
●  Tiedot muuttuvat, päivittyvät ja niitä on saatavilla erilaisin luokituksin – miten varmistetaan että kaikki asiantuntijat katsovat samoja numeroita?

Mitä tehtiin?

●  Tunnistettiin konkreettinen tarve ja suunniteltiin kevyt ratkaisu jatkotestausta varten.
●  Käyttöliittymän prototyyppi, Tietoikkuna, joka esittää tietoa jo olemassaolevasta indikaattoripankista, THL:n Sotkanetistä. Käyttöliittymä poimii tietopohjasta valitut indikaattorit ja näyttää niistä uusimman käytettävissä olevan tiedon tietyllä aluerajauksella.

Tulokset?

●  Arviointiin osallistuvat asiantuntijat voivat käyttää samaa tietoa helposti.
●  Kaikki arvioinnissa käytettävä tietoa on avointa ja kaikki ovat samalla viivalla tiedon saatavuuden näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

●  Kevyttä kehittämistä ja kokemusten kartuttamista

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri