Case: Itärajan rajaliikenteeseen kohdistetun valvonnan suoritteet

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Yksi Tullin tehtävistä on valvoa rajan ylittävää tavaraliikennettä. Tehtävänsä vuoksi Tulli kohdistaa rajaliikenteeseen erilaisia tarkastuksia. Tavoitteenamme oli selvittää, onko tullitoimipaikkojen resurssitehokkuudessa tai suoritteiden kirjauskäytännöissä eroja.

Mitä tehtiin?

  • Rakensimme Power BI -visualisoinnin itärajalla sijaitsevien tullitoimipaikkojen vertailun mahdollistamiseksi
  • Suoritetietoihin liittyvät aineistot kokosimme Tullin substanssijärjestelmistä, rajaliikenteen aikasarjat Väyläviraston avoimesta rajapinnasta ja työaikatiedot Kieku-järjestelmästä

Tulokset

  • Suoritemäärissä työaikaa ja rajaliikennettä kohden oli vaihtelua tullitoimipaikkojen välillä. Suoritemäärissä oli myös kuukausittaista vaihtelua
  • Suoritteiden kirjauskäytäntöjen erot eri toimipaikoilla
  • Virhekirjaukset, jotka aikaisemmin olivat hukkuneet datamassojen alle, paljastuivat uudelta raportilta
  • Suoritteiden ja tulosten välinen suhde tuli hyvin raportilla esille. Tämä mahdollistaa resurssien paremman keskittämisen alueille, jotka sitä kaipaavat

Mitä seuraavaksi

  • Tulli on nimittänyt työryhmän päivittämään suoriteohjeistuksen ja selvittämään, onko suoritteiden kirjauksissa päällekkäisyyksiä
  • Kirjauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen toimipaikoilla
  • Raportointimallin liittäminen tullin keskitettyyn tietovarastoon, jonka jälkeen tietolähteitä ei tarvitse manuaalisesti päivittää
  • Raportin mahdollinen laajentaminen koskemaan kaikkia tullitoimipaikkoja, ei vain itärajaa

Toimeksiannon palaute

Petri Rousu, tulliylitarkastaja, Tulli:

”Tullin raportointi on uudistumassa. Tarkoituksemme on luopua useista eri raportointijärjestelmistä ja siirtyä käyttämään valtakunnallisesti Power BI -raportointityökalua. Valtiokonttorin analysointipalvelun kanssa rakennettu malli osoittaa, että uusi järjestelmä on ketterä sekä samalla käyttäjäystävällinen. Työskentely projektin aikana oli erittäin joustavaa, mikä mahdollisti raportin muutokset lyhyellä varoitusajalla.”

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri