Mies ja nainen keskustelemassa pöydän ääressä

Asiantuntijoiden ja esihenkilöiden vertaismentorointi osana valtion henkilöstöstrategiaa

Valtion henkilöstöstrategia julkaistiin 1.2.2024. Strategia sisältää kolme vuoteen 2030 ulottuvaa tavoitekokonaisuutta liittyen vastuulliseen, yhteisiin arvoihin perustuvaan toimintakulttuuriin, ihmislähtöiseen, tuottavuuden varmistavaan johtamiseen sekä uudistuvaan ja onnistumisen mahdollistavaan henkilöstöpolitiikkaan. Keskeinen osa toimintakulttuuria on verkostomaisen työnteon ja vertaisoppimisen vahvistaminen. Osana tätä työtä käynnistettiin esihenkilöiden ja asiantuntijoiden poikkihallinnollinen vertaismentorointi, joka on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi vuosittaisella syksy-kevät –syklillä toistuvaksi toiminnaksi.

Liikkuvuuskäsite on viimeisen vuosikymmenen aikana laajentunut ihmisten fyysisestä virastojen ja organisaatioiden sisäisestä tai niiden välisestä liikkumisesta merkittävästi osaamisen ja tiedon jakamiseen ja yhteiseen tekemiseen. Yhteistyötä tehdään enenevässä määrin yhteisistä tavoitteista lähtien.

Valtionhallinnon esihenkilöiden ja asiantuntijoiden vertaismentorointiohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan valtiovarainministeriön johdolla. Mukana yhdessä tekemässä ovat VNK:n, TEM:in, Valtorin, KEHA-keskuksen ja Valtiokonttorin sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ja Maanmittauslaitoksen edustajat. Työssä hyödynnetään vuosina 2022-2023 kokeiluna toteutetun valtionhallinnon esihenkilöiden vertais- ja käänteismentoroinnin oppeja. Tuolloin mentorointiin osallistui lähes 90 esihenkilöä 50 eri valtionhallinnon organisaatiosta ympäri Suomen. Mentoroinnin hyödyiksi koettiin tuolloin mm. luottamuksellisten keskustelujen ja kokemusten jakamisen kautta uuden oivaltaminen ja oppiminen. Lisää tästä voit lukea työyhteisökehittäjä Anne Horilan kirjoituksesta Valtiolla.fi –sivustolta.

Periaatteina mentoroinnissa korostuvat dialogisuus, arvostava ja kunnioittava vuorovaikutus, oppiminen ja uteliaisuus sekä luottamuksellisuus. Aiempaan mentorointikierrokseen osallistuneet kommentoivat kokemustaan seuraavasti:

”Vertaismentorointi oli hieno kokemus tutustua uusiin ihmisiin sekä jakaa heidän kanssaan kokemuksia ja ajatuksia yli organisaatio- ja toimialarajojen luottamuksellisessa ja kannustavassa hengessä. Vaikka ryhmäläisten toimintaympäristöt ja työtehtävät poikkesivat toisistaan, oli helppoa löytää yhteisiä keskustelun aiheita sekä samaistumispintaa. Vertaismentoroinnista jäi kaikin puolin hyvä fiilis.”

* Mirva Knaapi, ryhmäpäällikkö, henkilöstökokemus, Valtori

”Käänteisen mentoroinnin ryhmässämme kolme jo pidempään esihenkilönä toiminutta pääsi tuoreimpien voimien mentoroitaviksi. Prosessi oli meille kaikille erittäin mieluinen, saimme keskustelujen kautta uusia näkökulmia omaan työhömme ja pääsimme lisäksi tutustumaan toistemme työpaikkoihin. Suosittelen käänteistä mentorointia lämpimästi kaikille!”

* Mari Näätsaari, kehitysjohtaja, Valtiokonttori

Haethan mukaan mentorointiohjelmiin, haku niihin on auki toukokuun ajan!

Kirsi Kuuttiniemi

Kirjoittaja

Kirsi Kuuttiniemi

Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *