VALOA-arviointityökalut

Missä asioissa valmentava ja oppiva työkulttuuri jo näkyy työssänne? Mitä teidän olisi hyvä kehittää? Miten itse työntekijänä tai esihenkilönä toimit valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria edistävästi?