Hyppää sisältöön

Tähtihetki

Kesto: 40 min – 1/2 päivää

Mikä
Onnistumiskartoitus, ”tähtihetki” työn arjessa.

Milloin

 • Kun halutaan nostaa esiin työyhteisön hiljaista tietoa eli niitä asioita, osaamisia ja yhteistyön tapoja, joiden varassa onnistumiset organisaatiossa tapahtuvat.
 • Kun halutaan vahvistaa onnistumisen edellytyksiä, sitoutumista ja työn laatua sekä kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta työyhteisössä

Mitä

Fläppi, tusseja tai muut muistiinpano-/piirustusvälineet

Miten

A) Aloitusvaihe

Aluksi on hyvä käydä yhteisesti läpi miksi meidän kannattaa olla kiinnostuneita työn tähtihetkistä: Arvostavan haastattelun ajattelutapa

B) Parityöskentelyvaihe

 1. Osallistujat jakautuvat pareihin, joiden molemmat jäsenet haastattelevat toisiaan (2X15-20 min)
 2. Haastattelija piirtää fläpille (tai paperille) tähden ja kysyy haastattelurungon kysymyksiä arvostavalla, kiinnostuneella ja myönteisen uteliaalla tavalla = luo ilmapiirin, joka kannustaa ja innostaa haastateltavaa kertomaan itselleen tärkeistä asioista ja ajatuksistaan
 3. Haastateltavan kertoessa, haastattelija kuuntelee aktiivisesti ja kirjaa avainsanoja ylös tähden sakaroihin. Haastattelussa on hyvä edetä kohtuullisen ripeästi, mutta aina haastateltavan tahtia kunnioittaen.
 4. Lopuksi ihaillaan fläpille/paperille syntynyttä tähteä ja sen kiteyttämää kuvaa työn tähtihetkestä.
 5. Haastattelija ja haastateltava vaihtavat osia; kohdat 1-4 toisin päin.
 6. Lopuksi voidaan käydä yhteistä keskustelua työn voimavaroista ja onnistumisista

Ryhmävaihe

7. Haastattelijat kertovat kukin vuorollaan lyhyesti mikä teki vaikutuksen oman haastateltavan tarinassa eli poimivat parhaat palat esiin tulleista taidoista ja tarinoista kaikkien tietoisuuteen.

8. Muodostetaan pienet ryhmät, jotka koostavat tähtihetkimateriaalin pohjalta iskulauseen, runon tai muun kiteytyksen, joka kiteyttää jotain oleellista siitä, kuinka ko. työyhteisössä onnistumisia saadaan aikaan – myös visualisointeja voi käyttää tässä kohden.

9. Kukin ryhmä esittelee kiteytyksensä, ja lopuksi käydään yhteiskeskustelu esiin tulleista tärkeistä onnistumisen edellytyksistä.

10. Syntynyt materiaali laitetaan esille yhteisen työtilan seinälle

Vinkki: Jos aikaa on käytettävissä vähän, Tähtihetki-mallista voi hyödyntää ainoastaan haastatteluosuuden. Esimiehen kannattaa hyödyntää sitä myös kehityskeskusteluissa ja/tai muissa valmennuskeskusteluissa.

Vahvuudet

 • Vahvistaa kykyä nähdä osaamista, onnistumista ja kyvykkyyttä itsessä ja muissa ihmisissä
 • Konkretisoi hyvän työn edellytyksiä
 • Lisää motivaatiota, työn iloa
 • Vahvistaa hyvää vuorovaikutuskulttuuria työyhteisössä
 • Edistää työssä kehittymistä ja uusien onnistumisten syntymistä
 • Tuo esille hiljaista tietoa ja kehittää työtä myönteisen kautta

Heikkoudet

 • Havaintojen negatiivisen vinouman murtava näkökulma voi olla joillekin osallistujille niin yllättävä, että asiaan on vaikea tarttua
 • Vaatii harjoittelua, että hyvän näkemisen kyky arkisissa työasioissa vahvistuu
 • Haasteellisissa työyhteisötilanteissa on hyvä hyödyntää ulkopuolista fasilitoijaa harjoituksen tekemisessä

Tutustu myös näihin