Hyppää sisältöön

Kysymisen ja kuuntelemisen taito

Mikä

  • Kysyminen ja kuunteleminen ovat valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämisen sekä toteuttamisen keskeinen tekijä ja taito, jota voi jatkuvasti kehittää.
  • Hyödynnä Kysymisen ja kuuntelemisen taito –jäsennyksiä ja esimerkkikysymyksiä erilaisissa arjen tilanteissa.

Milloin

  • Kun haluat saada aikaan keskustelua ja dialogia kahdenkeskisissä tai työyhteisön yhteisissä keskusteluissa, esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Mitä

Miten

  • Lue Kysymisen ja kuuntelemisen taito -teksti ja pohdi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Tutustu tekstissä kuvattuihin avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin sekä M- ja O-alkuisiin kysymyksiin. Pohdi omaa keskustelutapaasi. Millaisia kysymyksiä tyypillisesti käytät?
  • Tekstissä on keinoja kuulluksi tulemisen kokemuksen varmistamiseen. Mitä keinoja olet itse käyttänyt? Mitä voisit kokeilla seuraavassa keskustelussa?

Tutustu myös näihin