Hyppää sisältöön

Ilmiöhahmotus

Kesto: noin 60 min

Mistä on kyse?

Mikä

Ilmiöhahmotuksen tarkoituksena on nostaa työstänne esiin teitä haastavia ja innostavia ajankohtaisia ilmiöitä.

Milloin

 • Kun halutaan tarkentaa tilannekuva työn muutosilmiöistä
 • Kun halutaan hahmottaa miksi valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria tarvitaan ja minkä työn haasteiden ratkaisuun

Mitä

Tietokone tai tusseja, tarralappuja, fläppipaperia jne.

Miten työkalua käytetään?

Miten

 1.  Ilmiöiden hahmottaminen (30 min).
  • Miettikää jokapäiväistä työtänne. Voitte esimerkiksi ottaa aikajaksoksi viimeiset 2-3 viikkoa
 2. Yhteenveto (30 min)
  • Tiivistäkää ilmiöhahmotuksen keskeiset tuotokset

Vinkki:

 • Voitte työskennellä joko yhdessä tai pienryhmissä.
 • Kirjatkaa asiat konkreettisesti välttäen liian yleisiä ilmauksia. Koettakaa päästä myös keskustelussanne riittävän konkreettiselle tasolle, kertokaa tarvittaessa esimerkkejä.
 • Jatkakaa työskentelyä VALOA-työkirjan avulla

Vahvuudet

 • Auttaa hahmottamaan työn kannalta keskeisimpiä
  ilmiöitä
 • Tuo vaihtelua tavanomaiseen tapaan esittää asioita
 • Menetelmä voi auttaa konkretisoimaan ilmiöiden yhteyttä työkulttuuriin
 • Edistää työyhteisön yhteistä keskustelua ja tilannekuvaa

Heikkoudet

 • Pelkkien ilmiöiden tunnistaminen ei välttämättä muuta toimintaa
 • Edellyttää usein työskentelyn jatkamista tavalla tai toisella, esimerkiksi VALOA-työkirjan avulla.

Tutustu myös näihin