Traficom löysi uuden yhteisen rytmin

Traficomin uusi vuosikymmen käynnistyi uuden organisaation voimin, joka koostuu neljästä osaamisalueesta ja kolmesta vaikuttavuusverkostosta. Takana on intensiivinen uudistumistyö ja edessä tulevaisuus, joka nojaa rohkeasti luottamukseen, yhteistyöhön ja uudistuskykyyn.

Maailma muuttuu vauhdikkaammin kuin koskaan ja työelämä sekä virastot sen mukana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta, jolloin virastoon yhdistyivät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta.

”Tästä alkoi rakentamisen vuosi. Uuteen virastoon asettui noin 950 työntekijää 15 paikkakunnalta ja kolme erilaista organisaatiokulttuuria. Lähdimme luomaan yhteistä strategiaa ja toimintakulttuuria sekä kehittämään johtamista”, pääjohtaja Kirsi Karlamaa kertoo.

Uutta virastoa rakennetaan yhdessä

”Tänä hetkenä tarvitaan rohkeutta ja uusia tapoja toimia enemmän kuin koskaan”, Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa sanoo.

Uuden rakentamiseen startattiin vahvasti henkilöstöä osallistaen. Heti alkajaisiksi käynnistettiin uuden viraston Yhteinen Rytmi -hanke, jonka tarkoituksena oli johtaa kulttuurimuutosta muun muassa kuuntelemisen ja avoimen keskustelun keinoin.

”Määrittelimme olemassaolon tarkoituksemme, vision ja arvot, johtamiset tavat ja rakenteet sekä yhteisen toimintakulttuurin. Yhteisesti luodut toimintamallimme kiinnitettiin jatkuvaan parantamiseen ja kehitykseen”, Karlamaa kuvailee.

Toimintastrategiaa rakennettiin intensiivisesti yhdessä.

”Jokainen virastolainen on esimerkiksi pelannut strategialautapeliä ja tehnyt lupauksen uutta virastoa ajatellen. On hyvinkin ainutlaatuista, että uutta virastoa ja organisaatiota rakennetaan näin vahvasti osallistaen.”

Edistyksellinen, luotettava ja asiakaslähtöinen

Traficom nojaa rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Tässä talossa halutaan edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja.

”Digitaalinen Suomi tarkoittaa meille laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia viestintäyhteyksiä asiakkaita aidosti palvellen. Haluamme olla edistyksellinen, luotettava ja asiakaslähtöinen virasto, jossa vallitsee luottamuksellinen, innostuva, arvostava ja vahvuuksiin perustuva kulttuuri sekä reilu meininki”, Karlamaa sanoo.

”Tämä kaikki tarkoittaa myös vastuullisuutta tulevia sukupolvia ajatellen. Elinympäristömme on meille tärkeä, joten tuemme luonnollisesti kestävää kehitystä.”

Organisaatio syntyy osaamisesta ja verkostoista

Kun perusta oli valettu huolella, syksyllä 2019 Traficomissa käynnistyi organisaation rakentamisen vaihe. Myös tässä työssä henkilöstö on ollut vahvasti mukana. Yhteisvoimin syntyivät isot kehikot eli osaamisalueet ja vaikuttavuusverkostot, joita tukevat kaikille yhteiset palvelut.

Osaamisalueita ovat autoilijan palvelut, liikennejärjestelmäpalvelut, digitaaliset yhteydet ja kyberturvallisuuskeskus. Näiden avulla varmistetaan yhteiskunnan toiminta sekä peruspalveluiden asiakaslähtöinen tuottaminen ja kehittyminen. Osaamisalueet kertovat Karlamaan mukaan viraston ydinosaamisesta ja ne muodostuvat ikään kuin ihmisten ja asioiden ”kotipesistä”.

Johtaja on toivon välittäjä.
– Napoleon Bonaparte

Sisäisistä ja ulkoisista verkostoista koostuvat vaikuttavuusverkostot keskittyvät tulevaisuuden toimivaan liikenteeseen sekä kestävään ja puhtaaseen ympäristöön. Yhteiskuntaa kehitetään viraston olemassaolon tarkoituksen kautta vuorovaikutusta ja ekosysteemejä lisäten sekä yhteistyötä rakentaen.

”Kaikilla osaamisalueilla ja vaikuttavuusverkostoilla on johtajansa, mutta johtajuus on yhteisjohtajuutta. Kokeilemme yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista”, Karlamaa toteaa.

Kehitys jatkuu toimintaympäristöä tarkastellen

Fuusioviraston rakentaminen ei ole pelkästään ruusuilla tanssimista, mutta Traficomissa työtä on tehty isolla sydämellä. Kantavia tekijöitä ovat olleet kuunteleminen ja avoin keskustelu, oppiva, utelias ja mahdollistava asenne, monikulmainen ajattelu sekä reflektion taitaminen.

Aiempaa keveämpi uusi organisaatio mukailee toimintastrategiaa, jota tarkastellaan vuosittain, sillä toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Kehittäminen ja uudistuminen jatkuvat.

”Tänä hetkenä tarvitaan rohkeutta ja uusia tapoja toimia enemmän kuin koskaan – oli kyse henkilöstön sitouttamisesta tai monitahoisesta keskinäisriippuvuuksien toimintakentästä. Uudistumiskykyä ohjaavat tulevaisuususko, sinnikkyys, optimismi ja itseluottamus. Näihin kannattaa satsata”, Karlamaa hymyilee.

Mikä Traficom?

  • palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen
  • edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä
  • tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaset viestintäyhteydet ja -palvelut
  • 950 henkilöä 15 paikkakunnalla, päätoimipaikka Helsingissä

Teksti: Sari Okko | Kuvat: Traficom ja Pixabay