Verkostotyöstä valtavirtaa?

Julkishallinto kohtaa nykyisin lisääntyvässä määrin entistä kompleksisempia haasteita, joita kutsutaan häijyiksi ongelmiksi (wicked problems). Häijyt ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, joiden ratkomiseen tarvitaan osaamista ja resursseja useammasta eri organisaatiosta, ovat ne sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita – eli verkostoja. Häijyille ongelmille on tyypillistä, että yhtä ja selkeää ratkaisumallia ongelmaan ei ole etukäteen verkoston tiedossa.

Ihmiskeskeisen julkishallinnon rakentamisessa onnistuminen edellyttää yhteistyötä yli rajojen. Miten saisimme eri puolilla julkishallintoa tehtävää, erilaisissa verkostoissa tapahtuvaa työtä vahvemmin osaksi ns. normaalia työntekemisen mallia ja käytäntöä? Mitä hyviä kokemuksia jo on ja minkälaisia esteitä asian etenemiselle olemme tunnistaneet? Mitä voisimme tehdä, jotta verkostotyöstä tulisi valtavirtaa?

Ryhmä julkishallinnon asiantuntijoita teki osana LUT –yliopiston Tietojohtamisen valmennusohjelmaa ryhmätyön teemasta ja kertoo selvityksensä tuloksista. Virpi Einola-Pekkinen ja Antti Joensuu ovat hiljattain eläköityneitä pitkän linjan hallinnonkehittäjiä ja muutoksentekijöitä.

Tule kuulemaan 22.3. klo 10-12, mitä me olemme oppineet verkostoista ja niissä vaikuttamisesta, kertomaan omista kokemuksistasi ja ideoimaan, miten pääsisimme asiassa yhdessä eteenpäin.

Erityisen ilahtuneita olemme, jos pääset fyysisesti paikan päälle Työ 2.0 Labiin https://tyo-2-0-lab.fi/2023/11/01/tyo-2-0-lab-avattu-pasilassa/ . Voit toki osallistua myös Teamsin kautta. Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä 8.3. mennessä!

Virpi, Antti, Liisa & co