Vastuullisuus näkyväksi: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet raportoinnin kehyksenä

Taas yksi raportti lisää? Miksi vastuullisuudesta kannattaa raportoida? Miten vastuullisuusraportointi linkittyy osaksi valtionhallinnon kestävän kehityksen kokonaisuutta? Vastuullisuus näkyväksi -kick-off-tilaisuudessa avataan vastuullisuusraportoinnin hyötyjä ja kerrotaan, miten Valtiokonttori tulee ohjeistamaan vastuullisuusraportoinnista valtiolla.

Valtiokonttori julkaisee marraskuussa ensimmäisen ohjeen vastuullisuusraportoinnista valtiolla. Ohjeen tarkoituksena on opastaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia vastuullisuusraportointiin valmistautumisessa.

Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda2030-toimintaohjelman toteuttamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Tämän takia YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat luontevan viitekehyksen myös vastuullisuudesta raportoimiselle. Valtiokonttori ohjeistaa käynnistämään vastuullisuusraportoinnin tunnistamalla 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista voidaan omalla toiminnalla merkittävimmin edesauttaa. Näiden tavoitteiden eteen tehtävästä työstä kertominen tulee olemaan valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin keskiössä.

Koronakriisin jälkeen suunnannäyttäjiä ja kannustajia tarvitaan enemmän kuin aikaisemmin. Vastuullisuusraportoinnin laajentaminen valtiotasolla on Suomelle oiva mahdollisuus vahvistaa edelläkävijäasemaansa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja kirittää Euroopan komissiota raportoimaan tulevaisuudessa esimerkiksi siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Miltä suomalainen yhteiskunta tai Eurooppa näyttävät tulevaisuudessa?

Kutsumme kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset osallistumaan Vastuullisuus näkyväksi -kick-off-tilaisuuteen. Tilaisuudessa kuulet muun muassa, miten vastuullisuusraportointi linkittyy osaksi valtioneuvoston kanslian koordinoimaa kestävän kehityksen työtä. Tilaisuus järjestetään kolmena ajankohtana, joista voit valita kalenteriisi parhaiten sopivan päivän.

  • ti 10.11. klo 9.00–11.00
  • ke 11.11. klo 14.00–16.00 (Tuve)
  • to 12.11. klo 12.00–14.00

Vastuullisuus koskee kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia kokonaisuutena – myös vastuullisuusraportointi on koko organisaation yhteinen tehtävä. Sen takia toivomme osallistujia eri yksiköistä ja tehtävistä.

Ystävällisin terveisin,
Vastuullisuus näkyväksi -hankkeen koordinaattorit Katri Kanerva ja Henni Purtonen

Tallenne tilaisuudesta