Uusi yhteisöllisyys ja virkahenkilö 3.0

Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa Sinulle? Mihin suuntaan haluaisit sitä kehittää? Tervetuloa pohtimaan, mitä on paljon puhuttu yhteisöllisyys tässä ajassa ja mikä mahtaisi olla tämän ja tulevaisuuden työelämän virkahenkilö 3.0!

Yhteisöllisyys tuntuu nyt olevan kaikkien huulilla. Milloin sillä perustellaan samassa tilassa tehtävää työtä ja työnantajan direktio-oikeutta työskentelypaikan määräämiseen, milloin ollaan huolissaan siitä, ovatko kaikki mukana.

Yhteisöllisyydelle ei ole yhtä ainoaa kaavaa tai kokemusta. Haluammekin avata keskustelua asiasta ja peilata sitä tämän päivän ja tulevaisuuden työn tekemisen paikkoihin, aikoihin ja tapoihin. Yhteisöllisyyttä suhteessa mihin? Omaan hajautettuun tiimiin, saman paikkakunnan toimistojen työntekijöiden kesken, vaiko jotain muuta? Löytäisimmekö tapaa, jolla eri työyhteisöt voisivat nostaa kissan pöydälle ja luoda kullekin parasta mahdollista tapaa tehdä työtä yhdessä?

Miten toimii virkahenkilö 3.0 näissä uusissa yhteisöissä? Mikä on hänen vastuunsa ja vapautensa? Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.10.

Työ 2.0 Lab -tiimin puolesta,

Liisa Virolainen & Virpi Einola-Pekkinen