Työsuojelun kevätpäivä 2023 – Uuden työn kynnyksellä

Tervetuloa valtion työsuojelutoimijoiden virtuaaliseen kevätpäivään 29.3.2023 klo 12:00–15:00!

Etä- ja hybridityön myötä työtä tehdään yhä itsenäisemmin ja useampiin paikkoihin hajautuneissa työyhteisöissä. Toimitilaratkaisujen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta mietitään uudelleen ja monin paikoin siirrytään kohti lisääntyvää moni- ja yhteiskäyttöisyyttä.

Työskentelemme siis uudenlaisessa työn tekemisen todellisuudessa, missä työn sujuvuutta, turvallisuutta ja johtamista haastavat samanaikaisesti sekä korostunut yksilöllisyys että tarve uudenlaiseen organisaatiorajat ylittävään yhteisöllisyyteen ja ratkaisuihin. Ks. työelämän muutoksia ja megatrendejä koskeva TTL:n tutkimuskatsaus.

Työsuojelun kevätpäivä 2023 johdattelee meitä yhteiseen pohdintaan työsuojelun keskeisistä kysymyksistä uudenlaisen työn, työyhteisöjen ja tilojen kynnyksellä.

  • Millaisia ovat yksilöiden työkyvyn johtamisen mahdollisuudet hajautuneissa työyhteisöissä?
  • Yhteisten tilojen käytössä ja suunnittelussa huomioitavat kysymykset?
  • Millaisena näemme työn ja työsuojelun tulevaisuuden?

Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä, jakaa kokemuksia ja ideoita sekä kirkastaa sitä, mitä työsuojelussa olisi nyt tehtävä uudella tavalla.

Päivän ohjelma rakentuu kahden teeman ympärille ja koostuu asiantuntija-, suunnittelija- ja käyttäjäpuheenvuoroista, paneelikeskustelusta sekä yhteisestä pohdinnasta ja yleisökysymyksistä.

Tilaisuus toteutetaan virtuaalisella Source Webinar Hub -alustalla. Osallistujat pääsevät mukaan keskusteluun chatin ja pohdintakysymysten välityksellä.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään maanantaina 27.3. mennessä.
Linkki tapahtumaan ja ennakkokysymykseen toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse tiistaina 28.3.

Tapahtuman ohjelma

12:00–12:15 Tähän on tultu?
Johdatus päivän teemaan, tapahtuman kulku ja ennakkokysymyksen purku: Pasi Hämäläinen & Anne Oksanen Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

12.15–13:00 TEEMA I: Yksilöllisyyden aika – yhdessä yksin?
Asiantuntijapuheenvuoro työkyvyn yhteisöllisen tukemisen mahdollisuuksista monipaikkaisen työn arjessa:

Yksilöä suurempaa työhyvinvointijohtamista?
Olli Viljanen, projektipäällikkö, Keva

Kysymyksiä ja pohdintaa työsuojelun näkökulmasta

13:00–13:15 Tauko

13:15–14:45 TEEMA II: Yhteisissä tiloissa – kokemuksia suunnittelusta yhteisiin käytäntöihin
Puheenvuoroja yhteisten tilojen suunnittelijoilta ja käyttäjiltä, millaisia kokemuksia työskentelystä yhteisissä tiloissa on saatu ja mitä niiden suunnittelussa olisi hyvä huomioida:

Kohti yhteisiä työympäristöjä
Varpu Penninkilampi-Kerola, työympäristö- ja muutosjohtamisen asiantuntija, Senaatti

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoro Joensuun työympäristöhankkeesta
Katja Mäkeläinen, erityisasiantuntija & Hanna Määttänen, asiantuntija, työympäristökummi, Digi- ja väestötietovirasto

Kokemuksia Hämeenlinnan yhteisten tilojen käytöstä
Teija Manninen, tarkastaja, 2. varatyösuojeluvaltuutettu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Yhteisten tilojen haasteet poliisin näkökulmasta
Eini Hyttinen, ylitarkastaja, poliisin valtakunnallinen työsuojelupäällikkö, Poliisihallitus

Paneelikeskustelu
Kysymyksiä ja pohdintaa työsuojelun näkökulmasta
Moderaattorina Anne Oksanen
Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

14:45–15:00 Tulevaisuuden tarina? Työsuojelun eväät uuteen työhön
Yhteenvetoa ja pohdintaa päivän annista
Pasi Hämäläinen & Anne Oksanen
Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

Tervetuloa mukaan!

Terveisin,
Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä ja valtion työelämäpalvelut (Valtiokonttori)