Työpaja: Suomen kansallinen julkisten hankintojen strategia

Kansallinen hankintastrategia antaa suuntaa hankintojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin syyskuussa 2020. Hankintastrategian tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta.

Lokakuun työpajassa tutustutaan tarkemmin kansalliseen hankintastrategiaan, jonka kehittämisen ytimessä ja edellytysten luojina ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Vaikuttavuuden kasvattaminen edellyttää tuekseen vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria.

Ensimmäinen kansallisen tason hankintastrategia on tärkeä askel julkisten hankintojen kehittämisessä. Hankinnoilla voidaan säästöjen, vaikuttavuuden ja työllisyyden kasvattamisen ohella myös vähentää päästöjä, estää työntekijöiden oikeuksien loukkauksia ja luoda mahdollisuuksia innovatiivisille suomalaisille yrityksille. Julkiset hankinnat ovat talouspolitiikan toteuttamisen perusta.

Julkisiin hankintoihin liittyvillä vähimmäisvaatimuksilla, sopimusehdoilla, valvonnalla ja muilla menettelyillä voidaan taloudellisten ja ekologisten säästöjen lisäksi vähentää esimerkiksi korruptiota tai työntekijöihin kohdistuvia loukkauksia. Tavoitteiden edistämiseksi strategiaan sisältyy mittaristo sekä suunnitelma konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Noin 36 miljardin euron volyymi on kansantaloudellisesti merkittävä ja strategisempi ote mahdollistaa hankinnoissa olevan potentiaalin hyödyntämisen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tervetuloa mukaan työpajaan kuulemaan lisää kansallisesta hankintastrategiasta ja sen toimeenpanosta.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Työpajan ohjelma:

09.00–09.05 Työpajan agenda, Seija Friman, Valtiokonttori

09.05–09.50 Kansallinen julkisten hankintojen strategia, Tarja Sinivuori-Boldt, VM

09.50–10.05 VNK ministeriöiden tukena strategian toteutussuunnittelussa, Sini Korpela, VNK

10.05–10.20 Keino-osaamiskeskuksen tuki strategian toimeenpanoon, Salla Koivusalo, Motiva

10.20–10.30 Tauko

10.30–11.00 Hankintaluotsi hankintojen suunnittelun tukena, Mika Hänninen, Hansel

11.00–11.45 Ryhmätyöt aiheesta hankintastrategian edistäminen

………………………………………………………………………………………………………………………..

Luotu väliaikainen eTUVE-videoneuvottelutunnus joka yhdistää annettuun Skype-neuvottelutunnukseen:

11052735605 (ei pin-koodia)

Liity Skype-kokoukseen

Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia

Liity puhelimella +358942720677 (Suomi Finland) / Neuvottelutunnus: 52735605