Törmäämössä 22.9. ”Julkisen johtamisen metataidot”

Yhteenkietoutuneet yhteiskunnalliset ongelmat, heikentynyt ennakoitavuus ja yhteiskunnan moniarvioisuus haastavat julkista johtamista. Tarvitaan johtamisen metataitoja, jotka toimivat vastalääkkeenä haitalliselle byrokratisoitumiselle ja auttavat siiloutuneita hallinnonaloja parempaan yhteistyöhön. Hyvään johtamiseen panostaminen ei ole tärkeää ainoastaan työntekijöille ja organisaatioille, vaan se vaikuttaa myös suoraan julkisen hallinnon uudistumiskykyyn, julkisen politiikan laatuun ja ihmiskeskeisyyteen sekä julkisen sektorin kykyyn tuottaa kansalaisten näkökulmasta hyviä palveluja.

Tule kuulemaan lisää siitä, mitä ovat julkisen johtamisen metataidot ja miten niitä voidaan kehittää. Teemasta alustaa ja keskusteluun johdattelee aiheesta hiljattain Vaasan yliopistossa väitellyt Marika Tammeaid. Marika on pitkän linjan hallinnon uudistaja, voimavara- ja ratkaisukeskeinen kouluttaja-coach ja työskentelee tällä hetkellä Itlassa kehitysjohtajana. Marikan ajatuksia teemasta voit lukea jo etukäteen täältä: https://www.valtiolla.fi/nyt-tarvitaan-metataitoja-tassa-kuusi-valttamatonta/

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.9., joko livenä labiin tai Teams päähän!

Törmäilyterveisin, Liisa Virolainen ja Virpi Einola-Pekkinen