Tietoympäristön kuvaus

Tietojohtamisen valmennus

Valtiokonttori järjestää osana kehittäjävalmennus 2021 -kokonaisuutta tietojohtamisen perusteisiin kehittäjän näkökulmasta pureutuvan kaksi kertaa puolen päivän mittaisen valmennuksen. Valmennukseen otetaan mukaan enintään 20 osallistujaa.

Valmennuksen sisältö

Tavoitteena valmennuksessa on hahmottaa, miten kehittäjän työssä käytetään tietoa ja minkälaisessa tietoympäristössä itse kukin me toimimme. Tavoitteena on tutustua tietoympäristön käsitteeseen eri näkökulmista ja tulla tietoisemmaksi myös oman tietoympäristön puutteista ja kehittää tietokriittisyyttä.

Valmennuksen rakenne ja toteutustapa

Ennakkotehtävänä tutustumme aluksi tietojohtamisen peruskäsitteisiin Tiedon äärellä – Johdatus tietopolitiikkaan -verkkokurssin avulla ja aloitamme oman tietoympäristömme hahmottamisen listaamalla erilaisia käyttämiämme tietolähteitä.

Ensimmäisessä tapaamisessa tutustumme tietoympäristön käsitteeseen ja sovellamme oppimaamme omien ja työyhteisömme tietolähteidemme jäsentelyssä. Tutustumme ilmiölähtöiseen tapaan hahmottaa kehittämistä ja mitä vaatimuksia mahdollisuuksia se asettaa tietoympäristölle.

Välitehtävänä työstämme oman tietoympäristömme kuvausta ja tuotamme siihen liittyen materiaalia.

Toisessa tapaamisessa jatkamme aiheeseen perehtymistä keskustelemalla kuvaustyön aikana heränneistä kysymyksistä. Uutena teemana tutustumme tietokriittisyyteen.

Ennakkotehtävät ja välitehtävät suoritetaan virtuaalisessa ympäristössä ja tapaamiset toteutetaan Howspacen kautta. Materiaalit jaetaan Howspacessa ja keskustelut käydään Teamsissä. Apuna käytetään Miroa. Miron ja Howspacen käytöstä järjestetään tarpeen mukaan omia n. 30 minuutin klinikoita erikseen.