Kehittäjävalmennus 2022

Johtajana, esihenkilönä, asiantuntijana valtiolla?  Rakenna itsellesi kehittäjäidentiteetti!

Uusi työ rakentuu entistä enemmän yhteisen ajattelun, jatkuvan oppimisen ja uudistumiskyvyn varaan. Kaipaatko sinäkin taitoja, joilla luotsata työtänne eteenpäin? Pitäisikö rakentaa siltaa yli organisaatiorajojen ja tarkastella asioita suurempien systeemien perspektiivistä ja kehittää ilmiölähtöisesti? Tervetuloa kehittäjävalmennukseen 2022!

Kehittäjävalmennuksen tavoitteena on lisätä kehittämisosaamista ja poikkihallinnollisuutta ja -hierarkisuutta valtiohallinnossa. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusia valmiuksia kehittäjänä toimimiseen, syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamista sekä liittyä kehittäjäverkostoihin ja tehdä yhteistyötä yli monenlaisten rajojen. Kenen tehtäviin työn tekemisen tapojen ja rakenteiden kehittäminen ei kuuluisi?

Punaisena lankana tässä kehittäjävalmennuksessa ovat uuden työn maailma, verkostoituminen, dialogisuus ja kokeilevuus.

Kyse on kokonaisuudesta, joka koostuu läsnä- ja virtuaalitapaamisista, e-Oppivan moduuleista ja pienryhmissä tapahtuvasta ryhmäsparrauksesta. Lisäksi täytät oppimispäiväkirjaa ja toteutat kehittämistehtävän ja/tai kokeilun omassa virastossasi tai yhdessä toisten virastojen kehittäjien kanssa. Oppimisalustana on Howspace.

Prosessi kestää kokonaisuudessaan vajaan vuoden ja koostuu neljästä kaikille yhteisestä osiosta, yhdestä tai kahdesta vapaavalintaisesta teemakokonaisuudesta (1 – 4 päivää) sekä vähintään kahdesta eOppivan kurssista, joista saat listan aloitusinternaattiin mennessä. Kutsut myös mukaan sparraajaksesi jonkun kokeneen kehittäjän esim. Kaikun tai Työ2.0-verkostoista.

Valmennuksen aikataulu ja sisältö

Matkalle lähdetään 5. – 6.4.2022 internaatissa pääkaupunkiseudulla.

Muihin kaikille yhteisiin osuuksiin kuuluvat seuraavat:

 • Dialogi 4.5.2022 ja 24.5. – läsnä
 • Fasilitointi 18.5.2022 – läsnä
 • Uusi työ ja jatkuva oppiminen 12.10.2022 – läsnä
 • Valtiohallinto ja AI 3.11.2022 – virtuaalinen
 • Loppureflektio 8.2.2023 – läsnä

Valinnaisia moduuleja ovat:

 • Kehityskartta 27.4. ja 8.6.2022 aamupäivät
 • Ratkaisukeskeisyys 1.6.2022 koko pv ja 2.9.2021 klo 13.00 – 15.00
 • Ilmiölähtöisyys 31.8.2022
 • Systeemi- ja kompleksisuusajattelu kehittämisessä 4 pv syksyllä 2022, läsnätapahtumia
 • Virtuaalifasilitointi 23.9., 7.10. ja 28.10.2022 aamupäivät – virtuaalinen
 • Ennakointi 23.11.2022
 • Tietojohtaminen 9.12. ja 16.12. aamupäivät
 • Vastuullisuus valtiolla 18.1.2023, läsnä

Valtiokonttori vastaa pakollisten osuuksien kustannuksista internaatin kokouspakettia ja yöpymistä (mikä edesauttaa verkostoitumista ja on siten sangen suositeltavaa ellei pakollista) ja muita mahdollisia matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta. Internaattikustannukset ovat n. 270 – 300€ ilman matkakustannuksia ja päivärahoja. Kaikille yhteiset osuudet pidetään pääasiallisesti läsnätilaisuuksina Työ2.0Labissa Helsingin keskustassa, osa vallinaisista on virtuaalisia. Tiedot täydentyvät 2022 aikana.

Valmennukseen otetaan enintään 26 esihenkilö tai asiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut toimimaan kehittäjinä ja osallistumaan myös eri kehittäjäverkostojen toimintaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja yliorganisaatioiden tapahtuvan kehittämisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Ilmoittaudu valmennukseen. Hakemukset pyydämme 1.2.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa Liisa Virolainen (0295 50 2652), etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi tai kaiku(at)valtiokonttori.fi