Työkaluja pöydällä

Kaiku kevätpäivä 2021

Voiko sen tehdä nopeammin ja helpommin? – Työn jatkuva parantaminen osaksi asiantuntijatyötä

Kaiku kevätpäivän teemana on työssä oppiminen ja työn jatkuva parantaminen. Miten tehdä työstä helpompaa ja yhteistyöstä sujuvampaa? Miten saada kiinni siitä, miksi asiat kasaantuvat työpöydille? Miten tehdä asiat kerralla kuntoon ja loppuun saakka? Miten lisätä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä? Miten saada yhdessä oppiminen ja kehittäminen vahvemmin osaksi kaikkea työtämme?

Pohdimme Management Institute of Finland MIF Oy:n kehitysjohtaja Harri Usmin kanssa, miten jokapäiväisen työn prosesseja voidaan sujuvoittaa lean-metodien avulla. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten kehittäminen saadaan osaksi asiantuntijatyötä ja miten fasilitoida asiantuntijoiden kykyä parantaa oman työnsä prosesseja.

Opetusneuvos Maisa Montonen Opetushallituksesta esittelee oman työnsä jatkuvaa parantamista. Hän antaa esimerkin siitä, miten lakisääteistä päätösprosessia voi sujuvoittaa lean-metodien avulla. Montonen on yhdessä työyhteisönsä kanssa tunnistanut prosessien pullonkauloja ja hukkaa tuottavia vaiheita käyttämällä erilaisia ongelmanratkaisuvälineitä ja yhteiskehittämisen metodeja. Hänen alustuksessaan saadaan vastauksia muun muassa siihen, miten nopeuttaa hakemuksen käsittelyaikaa, miten parantaa asiantuntijoiden välistä liittyvää vuorovaikutusta ja miten mitata ja seurata kehittämisen onnistumista.

Jatkuvalla parantamisella voidaan parantaa muun muassa työhyvinvointia, johtamista, itseohjautuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä – tule mukaan oppimaan ja jakamaan!

Aikataulu:

12.00 Yhteinen aloitus ja virittäytyminen
12.30 Miten fasilitoida jatkuvan kehittämisen kykyä ja henkeä päivittäiseen asiantuntijatyöhön, Harri Usmi
13.00 Keskustelua
14.00 Tauko
14.15 Case Opetushallitus, Maisa Montonen
14.45 Keskustelua
15.45 Yhteenveto
16.00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti ja osallistavasti yhdessä työskennellen 20.5.2021 klo 12-16. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Kaiku_Kevatpaiva_2021_0498.

Ilmoittautuminen päättyy 18.5.2021