Hae mukaan neljänteen Ekosysteemikouluun!

Neljäs Ekosysteemikoulu pyörähtää käyntiin helmikuussa 2024. Kokoa tiimisi ja hae mukaan!

Onko sinulla työpöydälläsi ilmiö, joka on monitulkintainen, helppoja ratkaisuja karkaava ja monen muunkin viranomaisen tai kolmannen tai yksityisen sektorin pähkäilemä polttava mutta vähän hähmäinen haaste? Kaipaatko selkänojaa lähteä tutkimaan ja ratkomaan sitä monialaisessa tiimissä yhdessä oppien? Työ2.0:n ekosysteemikoulu on siis sinulle!

Uuden hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ”Valtionhallinnon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja ilmiölähtöisyyteen”. Tämä antaa meille vahvan viestin jatkaa ekosysteemimäisen toimintamallin lanseerausta osaksi valtionhallinnon toimintatapoja.

Toteutukset ovat muokkautuneet matkanvarrella ja olleet kaikki vähän erinäköisiä. Kolmas on vasta käynnistynyt ja keräämme tästäkin kokemuksia ja palautetta, jota pyrimme hyödyntämään kevään neljännellä kierroksella. Koska tiimien kokoaminen kuitenkin vie aikaa ja monella allakat täyttyvät pitkälti ensi vuoden puolelle, avaamme hakuajan nyt. Teemoina mukana ollevat kuitenkin systeeminen ymmärryksen lisäksi mm. tulevaisuusmuotoilu ja kokeilut.

Ensimmäisessä Ekosysteemikoulussa työstettiin ekosysteemitoiminnan perusteita ja synnytettiin ”Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä”. Toisella kierroksella lähdimme ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa” tarkoituksenamme vauhdittaa ekosysteemien syntymistä ja ”pois poteroista” –ajattelua. Nyt kolmannella sukellamme syvemmälle tulevaisuuteen ja vaikuttavuuteen. Kukin tiimi työstää omaa ilmiötään sekä tapaamisissa että niiden välillä ja saavat tekemiseensä prosessin aikana sekä teoreettista että vertaistukea ja sparrausta kokeneemmilta ekosysteemitoimijoilta.

Keväällä 2024 käynnistyvän prosessin tavoitteena on tukea mukaan lähteviä tiimejä ilmiönsä työstämisessä ekosysteemimäisesti.

Mukaan otettavilta tiimeiltä edellytetään:

  1. Tahtotilaa työstää aitoa ongelmaa uudella tavalla, uusia yhteistyökumppaneita mukaan kutsuen ja uudenlaisia ratkaisuja etsien. Etsi jo hakuvaiheessa kumppaneita mukaan oman virastosi ulkopuoleltakin.
  2. Sitoutumista itse- ja yhdessäohjautuvaan oppimisprosessiin, joka edellyttää tiimeiltä myös itsenäistä työskentelyä yhteisten tapaamisten välillä sekä Elävänä ekosysteemeissä -arvoa yhteiskehittämisestä -sivustolla olevien työkalujen hyödyntämistä.
  3. Panosta sekä oman tiimin työn tulosten että koko prosessin oppien ja oivallusten levittämiseen ja kytkemiseen muihin käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin.

Aikataulu

  1. to 15.2.2024 klo 9.00–12.30    Ilmiöt ja suuret systeemit
  2. pe 15.3.2024 klo 9.00–13.00   Tulevaisuusmuotoilu
  3. to 2.5.2024 klo 12.30–16.00    Kehittämiskokeilut
  4. ke 22.5.2024 klo 9.00–12.30   Vaikuttavuusarviointi
  5. ti 11.6.2024 klo 12.30–16.00    Sadonkorjuu

Näiden lisäksi kannattaa alkaa jo kalenteroida tiimien omia tapaamisia yhteisten kertojen välillä sekä jättää aikaa kotitehtävien tekemiselle.

Lähtökohtaisesti tapaamme samassa tilassa Helsingissa. On osoittanut, että osallistujakokemus on näin intensiivisempi ja hankkeiden keskinäinen verkostoituminen onnistuu parhaiten. Joissakin osioissa läsnäolo on työskentelymenetelmän vuoksi myös selkeä edellytys.

Hakija voi olla muukin kuin valtion virasto, mutta silloinkin tiimissä täytyy olla vähintään yksi valtiohallinnon taho mukana – jo ilmoittautumisvaiheessa.

Ilmoittaudu 25.1. klo 16.00 mennessä!

Lisätietoja:

Liisa Virolainen, Valtiokonttori (etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi), 0295 502 652